URL is copied to your clipboard.

De Theory of Family Relativity™ voor DNA-matches

De Theory of Family Relativity™ voor DNA-matches

De Theory of Family Relativity™ helpt u om optimaal profijt van uw DNA-matches te hebben. De genealogische informatie uit al onze collecties van bijna 10 miljard historische gegevens en uit de stamboomprofielen zijn geïntegreerd om u theorieën aan te bieden over hoe u en uw DNA-matches met elkaar verwant zijn. Als u een MyHeritage DNA-test hebt gedaan of uw DNA-resultaten naar MyHeritage hebt geüpload, dan kan deze revolutionaire technologie verbazingwekkende nieuwe informatie over uw familiebanden bieden.

Een krachtig voorbeeld van de functie Theory of Family Relativity™. Er bestaat mogelijk een relatiepad voor een DNA-match in stambomen van MyHeritage, Geni en FamilySearch en een vermelding in een Canadese volkstelling! (Klik om te vergroten)

Als u DNA-matches ontvangt, dan is het vaak niet duidelijk hoe de match precies met u verwant is en wie uw gemeenschappelijke voorouder is. De “heilige graal” van de genetische genealogie is dat u exact weet hoe u met uw DNA-matches verwant bent, zodat u op basis daarvan nieuwe informatie aan uw stamboom kunt toevoegen. 

We hebben meerdere functies geïntroduceerd om DNA-matches te verbeteren met als doel om dit te bereiken, zoals gedeelde Smart Matches™, gedeelde voorouderlijke achternamen en gedeelde voorouderlijke plaatsen. Powertools als de chromosomenbrowser bieden ook extra aanwijzingen. Hoewel deze functies zeer nuttig zijn en u soms kunnen helpen bij het identificeren van het relatiepad naar uw DNA-matches en de gemeenschappelijke voorouders, hebben de meeste mensen moeite om de exacte verwantschapsbanden met hun DNA-matches te achterhalen.

De Theory of Family Relativity™ biedt u aannemelijke theorieën over hoe uw matches met u verwant zouden kunnen zijn op basis van een analyse van onze gehele collectie stambomen en historische gegevens. U kunt deze theorieën en de bijbehorende informatie onderzoeken en controleren of ze correct zijn. U hoeft niet te gissen en bespaart uzelf vele uren onderzoek.

Door alle beschikbare informatiebronnen op MyHeritage samen te voegen en de volledige kracht ervan collectief te benutten, kunnen we mysteries ontrafelen die met andere methoden nooit zouden zijn opgelost.

Hoe werkt het?

Voor de Theory of Family Relativity™ gebruiken we een graaf. Dat is een grafische voorstelling die is gemaakt met big data en die miljarden datapunten uit duizenden databases op MyHeritage in real time met elkaar verbindt. Elke knoop in deze graaf vertegenwoordigt een persoon. Elke rand (lijn) toont een bloedverwantschap tussen twee personen die wordt beschreven in een stamboom of in historische gegevens. Een rand kan ook staan voor een overeenkomst tussen twee stamboomprofielen die waarschijnlijk voor dezelfde persoon zijn of voor twee records die waarschijnlijk dezelfde persoon betreffen.

MyHeritage’s toonaangevende matching-technologieën maken deze verbindingen tussen mensen en records. Ingenieurs en algoritme-experts van MyHeritage hebben een unieke aanpak ontwikkeld die de graaf in staat stelt om alle paden tussen miljoenen bloedverwanten te berekenen. De Theory of Family Relativity™ maakt gebruik van deze informatie om de meest aannemelijke theorieën te construeren, die verklaren hoe twee mensen die door een DNA-match op MyHeritage met elkaar verbonden zijn met elkaar verwant zijn. De graaf is niet statisch. Gebruikers die gegevens toevoegen of verwijderen of bepaalde matches afwijzen, zorgen ervoor dat de gegevens continue worden uitgebreid en gewijzigd. We zijn daardoor in staat om steeds een frisse kijk op de verwantschapsbanden te genereren, waardoor de graaf almaar groter en nauwkeuriger wordt. De technologie is uniek in die zin dat het alle stambomen op MyHeritage omvat, aangevuld met de enorme collaboratieve stambomen van Geni en FamilySearch, die naar MyHeritage worden gerepliceerd.

Het aantal theorieën dat u ontvangt, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte en het detailniveau van uw stamboom (hoe meer hoe beter). Het aantal zal in de loop van de tijd toenemen: naarmate meer gebruikers hun DNA op MyHeritage testen of hun DNA-resultaten uploaden, naarmate we meer historische gegevens blijven toevoegen en naarmate de stambomen blijven groeien.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat deze revolutionaire functie theorieën produceert. Het zijn theorieën, meer niet. Ze zijn gebaseerd op grote hoeveelheden informatie van andere gebruikers, die fouten in stambomen kunnen maken, en op matches tussen stamboomprofielen en records die onnauwkeurig kunnen zijn. We raden u ten zeerste aan de theorieën grondig te bestuderen en zelf te beoordelen of ze nauwkeurig zijn. U beslist zelf hoe u het beste verder kunt gaan. Ervaren genealogen verifiëren alle aanwijzingen en bewijzen. Onthoud dus dat theorieën zeer nuttig kunnen zijn maar niet altijd correct zijn.

Het gebruik van de Theory of Family Relativity

Theorieën zullen vaak worden gevonden voor sommige van uw DNA-matches.

Bezoek uw DNA-matches om ze te bekijken. Zoals hieronder getoond, verschijnt er een banner boven uw lijst met DNA-matches om u te laten weten dat er theorieën voor u zijn gevonden. Klik op de knop op deze banner om gemakkelijk al uw DNA-matches met theorieën te bekijken.

Wanneer er een theorie voor een DNA-match bestaat, dan wordt dat ook weergegeven op de DNA-matchkaart, zoals u hieronder kunt zien.

DNA-match met een theorie (Klik om te vergroten)

Wanneer het gedeelde DNA een breed scala aan mogelijke verwantschapsbanden aangeeft en er geen duidelijke indicatie is voor de werkelijke verwantschap, dan zal de theorie helpen bij het beperken van de mogelijkheden. U kunt de relatie die de theorie voorstelt vergelijken met de relatie die het DNA voorstelt, om te zien of ze overeen kunnen komen.

Klik op “Theorie bekijken” op de kaart om de volledige theorie weer te geven, inclusief het volledige relatiepad. U kunt ook beginnen met een beknopte weergave van de theorie, die te zien is op DNA Match Review.

Beknopte theorieweergave op DNA Match Review (Klik om te vergroten)

Wanneer er meer dan één theorie beschikbaar is, betekent dit dat we verschillende theorieën hebben geïdentificeerd over uw mogelijke verwantschap met de DNA-match. Dit kan gebeuren wanneer voorouders in eerdere generaties binnen de familie zijn getrouwd. Als u meerdere theorieën ontvangt, kunt u de theorie die u wilt bekijken in de vervolgkeuzelijst selecteren.

Tussen meerdere theorieën schakelen (Klik om te vergroten)

In de beknopte theorie-weergave kunt u de muisaanwijzer over een individu bewegen om aanvullende informatie te zien.

Klik op “Volledige theorie bekijken” om een gedetailleerdere weergave te bekijken, die laat zien welke stambomen en historische gegevens er zijn gebruikt om de theorie op te stellen.

Een volledige theorie bekijken (Klik om te vergroten)

Door een volledige theorie te bekijken, kunt u zien hoe MyHeritage het relatiepad heeft uitgestippeld en welke informatiebronnen er onderweg zijn gebruikt. 

Bovenaan de pagina Volledige theorie ziet u de geschatte relatie (gebaseerd op gedeeld DNA) en de relatie die wordt voorgesteld door de Theory of Family Relativity™. Als er meer dan één theorie is gevonden, zoals hierboven vermeld, dan kunt u tussen de theorieën schakelen.

Een volledige theorie bekijken (Klik om te vergroten)

Theorieën beginnen altijd in uw stamboom en eindigen in de stamboom van uw DNA-match. De doorkruising van het pad kan historische gegevens of andere stambomen op MyHeritage, Geni of FamilySearch omvatten.

Iedere keer als u een horizontale “hop” ziet, betekent dit dat de theorie een match gebruikt om van de ene bron naar de andere door te gaan. Elke Smart Match™ of Record Match wordt beoordeeld met een betrouwbaarheidsniveau in procenten, gebaseerd op de kwaliteit van de match. Hoe hoger de score, hoe beter de match is. Smart Matches™ en Record Matches die ooit zijn afgewezen worden nooit gebruikt in theorieën en we vereisen een zeer hoog minimaal vertrouwen van elke match onderweg, om ervoor te zorgen dat de theorieën die u ziet van hoge kwaliteit zijn. De match die van alle matches het minst wordt vertrouwd, bepaalt de betrouwbaarheidsscore voor de hele theorie (bovenaan de pagina weergegeven).

Binnen een theorie zijn er vaak meerdere paden die op verschillende manieren laten zien dat we tot dezelfde theorie komen en meer bewijs leveren om deze te onderbouwen. Alle paden komen samen in de beknopte theorie, maar verschillen in de bronnen die onderweg zijn gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld één pad in uw stamboom beginnen en eindigen in de stamboom van de DNA-match. Zo’n kort pad wordt, indien aanwezig, altijd als eerste getoond. Er kunnen andere paden tussen dezelfde familieleden zijn die andere stambomen of andere historische gegevens volgen. Klik op een padnummer om het te bekijken.

Schakelen tussen meerdere paden voor een theorie (Klik om te vergroten)

Het groene pictogram staat voor een Smart Match™ tussen twee stambomen op MyHeritage.

Een Smart Match™ die in een theorie is gevonden (Klik om te vergroten)

Het bruine pictogram staat voor een Record Match. Dat zijn matches met historische gegevens. Matches met stambomen op Geni en FamilySearch worden momenteel beschouwd als Record Matches, omdat het geen stambomen op MyHeritage zijn. Maar u begrijpt dat het wel degelijk stambomen zijn, en geen records.

Klik op een matchpictogram (groen of bruin) om een handige vergelijking te zien van de informatie die voor die persoon in de twee bronnen bestaat. Aan de hand van deze informatie kunt u zelf beslissen of de match accuraat is.

Een match binnen een theorie beoordelen (Klik om te vergroten)

In het bovenstaande voorbeeld ziet de Smart Match™ er nauwkeurig uit en kunt u er dus gerust op vertrouwen.

Een theorie heeft meer te bieden dan u op het eerste gezicht denkt. Als u met de muisaanwijzer over een item in een theorie beweegt, dan verschijnt er een tooltip met meer informatie. U kunt bijvoorbeeld met de muisaanwijzer over de naam van een stamboomeigenaar bewegen om knoppen weer te geven om contact met die persoon op te nemen of de stamboom te bekijken. En als u met de muisaanwijzer over een naam van een collectie of over een historische record beweegt, dan verschijnt er een tooltip met knoppen om te zoeken.

Voorbeeld van twee theorieën voor dezelfde DNA-match, omdat twee halfbroers met twee volle nichten zijn getrouwd (Klik om te vergroten)

Filters

Er is een gemakkelijke manier om alle theorieën te bekijken. 

U kunt uw DNA-matches filteren om alleen die matches te zien die beschikken over een Theory of Family Relativity™. Doe dit door op de filterwerkbalk te klikken, “Alle stamboomdetails” te selecteren en dan op de optie “Has Theory of Family Relativity™” te klikken. Deze optie is een aanvulling op de andere filteropties om matches te bekijken die plaatsen, voorouderlijke achternamen of andere Smart Matches™ met u delen.

DNA-matches filteren om alle matches met een theorie te bekijken (Klik om te vergroten)
Een ander voorbeeld van een theorie (Klik om te vergroten)

Wat te doen als een theorie juist lijkt

Als u een theorie hebt ontvangen die er goed uitziet, gefeliciteerd! De theorie vertelt u hoe u met een DNA-match verwant bent. U kunt de volledige theorie bekijken en de nieuwe informatie aan uw stamboom toevoegen. Dat moet u momenteel nog handmatig doen. We denken erover na om dat in de toekomst automatisch te maken.

Wat te doen als een theorie onjuist is

Momenteel is het niet mogelijk om een theorie te bevestigen of af te wijzen. Misschien voegen we die functionaliteit later toe. 

Als u een theorie als onjuist beschouwt vanwege een onjuiste Smart Match in uw stamboomstructuur, dan kunt u die Smart Match gemakkelijk afwijzen in de sectie Smart Matches van de website (met de menuoptie Matches per persoon in het menu Ontdekkingen). Hierdoor zal de onjuiste theorie vanzelf verdwijnen.

Als u een onjuiste theorie ziet door een fout die een andere gebruiker in zijn stamboom heeft gemaakt, overweeg dan om uw burgerplicht als genealoog te doen en contact met de eigenaar van de betreffende stamboom op te nemen om deze op de mogelijke fout te wijzen. Zodra de fout is opgelost, wordt de theorie aangepast of verwijderd.

Als een theorie onjuist is door een match die niet in uw stamboom staat, dan kunt u de eigenaar van die stamboom met die match vragen om de match af te wijzen. Of u kunt eenvoudigweg elke theorie negeren die u als onjuist beschouwt.

Privacy

Er zijn bijna geen privacyproblemen aan deze functie verbonden, omdat MyHeritage bij het doorkruisen van een theorie automatisch de gegevens van levende personen in andere stambomen zal anonimiseren. De meeste theorieën bevatten geen levende personen (naast u en de DNA-match waarvan de details toch al zichtbaar zijn), omdat de theorieën alleen het relatiepad met voorouders doorkruisen om een bloedverwantschap te vinden. Ze komen nooit bij jongere generaties uit.

Gebruikers die geen theorieën willen zien of hun stamboom niet willen laten deelnemen aan theorieën die aan andere gebruikers worden voorgesteld, kunnen in de privacyinstellingen Smart Matches voor hun stamboom uitschakelen, opname van hun stamboom in SuperSearch™ weigeren en hun familiewebsite onzichtbaar maken voor gasten. Dat is mogelijk, maar niet aan te raden, omdat de gebruiker dan geen Smart Matches en andere voordelen meer ontvangt.

Conclusie

De Theory of Family Relativity™ is een gamechanger in genetische genealogie, die eindelijk de werelden van genealogie en DNA samenbrengt. Het maakt volledig gebruik van alle bronnen op MyHeritage – miljarden historische gegevens en stamboomprofielen, de robuuste DNA-database, de Smart Matches, de Record Matches en de resultaten van Record Detective™. De functie stelt het genealogiedomein in staat om DNA-matches te verklaren en stelt het DNA-domein in staat om genealogische matches te valideren.

URL is copied to your clipboard.