URL is copied to your clipboard.

Een geadopteerd kind toevoegen aan een biologische stamboom

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Willeke Binnendijk

Een geadopteerd kind toevoegen aan een biologische stamboom

Biologische stambomen vormen over het algemeen de basis van genealogie, maar bij MyHeritage begrijpen we dat gedeeld DNA niet het enige is dat een familie maakt. Als u een geadopteerd kind bent, of uw stamboom bevat geadopteerde kinderen en adoptieouders, dan kan uw stamboom dat weergeven. In dit artikel wordt beschreven hoe u adoptie- en stiefouder/stiefkindrelaties kunt aangeven in uw MyHeritage stamboom.

Het aangeven van een adoptierelatie

De optie om een adoptierelatie aan te geven bij een set ouders kan worden gevonden op de volledige Profiel Bewerken pagina in de “Familie” sectie.

Om deze sectie op een bestaand profiel te bereiken, klik op de persoonskaart van het kind om het linker detail paneel te openen en klik op de “Bewerken” knop. Voeg alle essentiële details toe, klik dan op de “Meer bewerken” link in de linkerbenedenhoek van het venster.

Screenshot of "Edit details" window
“Meer details bewerken” in het venster “Essentiële details bewerken

Als u het kind als een nieuw profiel toevoegt, verschijnt het venster “Essentiële details bewerken” nadat u op het + pictogram of “Familielid toevoegen” hebt geklikt en het type familielid hebt geselecteerd.

Als u op “Meer bewerken” klikt, komt u op de volledige pagina Profiel bewerken. In het linker menu, selecteer de “Familie” sectie.

"Edit more details" section
Selecteren van de “Familie” sectie in de volledige Edit Profile pagina

Hier vind je de ouders van de persoon in de lijst, en onder hun namen zie je een dropdown-menu met het label “Relatie tot ouders”. Je kunt in dit menu kiezen voor “natuurlijk kind”, “geadopteerd kind” of “pleegkind”.

"Relationship to parents" menu in the "Family" section with "Adopted child" selected
“Relatie tot ouders” menu in de “Familie” sectie met “Geadopteerd kind” geselecteerd

Klik dan op “Opslaan & verder” om naar de volgende sectie van de Wijzig Profiel pagina te gaan, of “Opslaan & sluiten” om terug te gaan naar uw stamboom.

Een adoptierelatie wordt aangegeven met een stippellijn.

Dashed line indicating adoptive relationship on MyHeritage
Stippellijn die een adoptierelatie aangeeft

Twee paar ouders toevoegen op MyHeritage

Hoewel het gemakkelijk is om een adoptierelatie aan te geven op MyHeritage, kan het een beetje ingewikkeld zijn om beide ouders aan de stamboom toe te voegen – maar het kan zeker worden gedaan! De moeilijkheid komt voort uit een beperking binnen het huidige MyHeritage stamboombouwsysteem: U kunt alleen een paar bestaande profielen als biologische (“natuurlijke”) ouders koppelen wanneer een kind al gekoppeld is aan adoptieouders. U kunt geen nieuwe ouderprofielen toevoegen voor een kind dat al verbonden is met andere ouders (adoptief of biologisch), en u kunt geen bestaande profielen als adoptie ouders koppelen aan een kind dat al verbonden is met natuurlijke ouders.

Dit betekent dat u, om twee paar ouders voor een kind toe te voegen, het volgende moet doen:

  1. Gebruik “Verbinding verwijderen” om het kind los te koppelen van alle ouders die momenteel verbonden zijn
  2. Gebruik “Verbind met bestaande persoon” om het kind te verbinden met de adoptieouders, en verander de relatie in “Geadopteerd kind” zoals hierboven beschreven
  3. Gebruik “Verbind met bestaande persoon” om het kind te verbinden met de natuurlijke ouders

Als één van de ouders die je wil toevoegen geen bestaand profiel heeft in je stamboom – bv. biologische ouders die geen familie zijn van de adoptieouders – dan moet je hun profielen onafhankelijk aanmaken alvorens hen te verbinden met het kind.

Klinkt ingewikkeld? Geen zorgen. We zullen u door het proces leiden en u enkele snelkoppelingen tonen.

Verwante biologische ouders van een geadopteerd kind toevoegen

Als de biologische ouders van een geadopteerd kind al in de stamboom voorkomen (als verwanten van de adoptieouders – bijvoorbeeld als een oom en tante hun neefje geadopteerd hebben), is het aangeven van deze verwantschap heel eenvoudig. Klik op de persoonskaart van het geadopteerde kind om het linker paneel te openen, en klik op de drie-stip “Meer” knop in het bovenste deel van het paneel. In het menu dat opent, klikt u op “Verbinden met bestaande persoon”.

"Connect to existing person" in the "More" menu
“Maak verbinding met bestaande persoon” in het “Meer” menu

In het volgende venster, selecteer “Verbind met een ouder”. Eronder verschijnt een zoekbalk waar u de naam van een van de biologische ouders van het kind kunt intypen. Als de biologische ouder die U geselecteerd hebt meer dan één partner heeft in de stamboom, zal er een dropdown menu verschijnen waar u het juiste koppel kan kiezen (of de ouder als alleenstaande ouder). Eens u de biologische ouders geselecteerd hebt, klik op “OK”.

Connecting an adopted child to the biological parents
Het geadopteerde kind koppelen aan de biologische ouders

Het geadopteerde kind zal nu op twee plaatsen in uw stamboom verschijnen: als een geadopteerd kind van de adoptieouders, en als het biologische kind van de biologische ouders. Een grijs “x2” icoon verschijnt in de linker bovenhoek van de persoonskaart om aan te geven dat het kind op twee plaatsen in de stamboom verschijnt.

Child appearing under biological parents and adoptive parents, with gray "x2" icon
Kind dat verschijnt onder biologische ouders en adoptieouders, met grijs “x2”-pictogram

Toevoegen van niet verwante biologische ouders van een geadopteerd kind 

De meest eenvoudige manier om niet-verwante biologische ouders toe te voegen, zou in theorie zijn om hen toe te voegen als ouders van het geadopteerde kind. Echter, door de hierboven genoemde beperkingen, zou dit proces gecompliceerd zijn. U zou het kind moeten loskoppelen van de adoptieouders zodat u de biologische ouders kunt toevoegen. Dan zou u het kind moeten loskoppelen van de natuurlijke ouders, zodat u het kind opnieuw aan de adoptieouders kunt koppelen, de adoptierelatie kunt aangeven, en pas daarna de biologische ouders weer kunt koppelen!

Gelukkig is er een kortere weg. U kunt een van de biologische ouders toevoegen als kind of broer of zus van iemand in de familie, dan die (onjuiste) relatie verbreken, de andere biologische ouder toevoegen indien relevant, en hen dan verbinden met hun biologisch kind.

Verwarrend? Geen zorgen — dit is wat u moet doen.

Ten eerste, zorg ervoor dat de relatie van het kind met de adoptieouders is aangegeven in de stamboom. U kunt dit eenvoudig controleren door te kijken naar de lijn die het kind met de ouders verbindt: als deze is gestreept, geeft dat een adoptie relatie aan.

Kies vervolgens een persoon in de stamboom, klik op “verwant toevoegen”, en kies eender welk type familielid.

"Add relative" options
Een verwant toevoegen

In het “Bewerk details” venster, voeg de essentiële details toe van één van de biologische ouders van het kind. Klik dan op “OK.”

Adding the biological mother as a random family member
De biologische moeder toevoegen als een willekeurig familielid

De biologische ouder zal nu verschijnen als een familielid van iemand in uw familie – maar dat is in orde, u zult dat nu herstellen. Klik op de knop “Meer” in het linker profielpaneel van de biologische ouder en selecteer “Verbinding verwijderen”.

 

Removing an erroneous connection
De foutieve verbinding verwijderen

Selecteer de foutieve verbinding die het individu heeft met iemand anders in de boom en klik op “OK”.

Removing an erroneous connection
De foute verbinding verwijderen

Nu zal de biologische ouder alleen verschijnen in een afzonderlijke stamboom.

The biological parent in a separate tree
De biologische ouder in een aparte stamboom

Om de andere biologische ouder toe te voegen, klik op het + icoon en selecteer “Partner”. Vul de gegevens van de andere biologische ouder in en klik op “OK”.

Ga nu terug naar het profiel van het geadopteerde kind door de naam van het kind in te voeren in het zoekvak in de rechterbovenhoek van het scherm en op zijn of haar naam te klikken.

Using the search box
Het zoekveld gebruiken om het kind te vinden

Klik in het linkerdetailpaneel van het kind op de knop “Meer” en selecteer “Verbinden met bestaande persoon”. Selecteer “Verbinden met een ouder” en voer vervolgens de naam van een van de biologische ouders in in het zoekvak dat eronder verschijnt. Selecteer de biologische ouder en klik op “OK”.

Connecting an adopted child to the biological parent in a different family tree
Een geadopteerd kind verbinden met de biologische ouder in een andere stamboom

Dit brengt u naar de aparte biologische stamboom van het geadopteerde kind.

Adopted child's biological family tree
De biologische stamboom van het geadopteerde kind

Op dit moment is de MyHeritage interface geprogrammeerd om standaard de biologische familie weer te geven. U kunt altijd terugkeren naar de adoptiestamboom door te zoeken naar een persoon die in die stamboom voorkomt, zoals de adoptieouders of broers en zussen, met behulp van het zoekvak in de rechterbovenhoek van het scherm.

Toevoegen van niet-verwante adoptieouders van een biologisch kind

Wat doet u als het biologisch kind van iemand in uw stamboom geadopteerd werd door een stel ouders die niet verwant zijn?

Eerst moet u het kind loskoppelen van de natuurlijke ouders. (Geen zorgen, u zal hen later opnieuw verbinden.) In het linker detailpaneel van het kind, klik op “Meer” en selecteer “Verbinding verwijderen,” dan “Van ouders,” en klik op “OK.”

Removing the connection to the biological parents
De verbinding met de biologische ouders verwijderen

Het kind zal nu verschijnen als een alleenstaand individu in een nieuwe stamboom.

The child appears alone in a separate family tree
Het kind verschijnt alleen in een aparte stamboom

Nu kunt u de adoptieouders toevoegen zoals u elke set ouders toevoegt: klik op de lege ruimtes boven de persoonskaart, of klik op het + icoon of “Verwant toevoegen” en selecteer “Vader toevoegen” of “Moeder toevoegen”.

Zodra u de adoptieouders hebt toegevoegd, klikt u op “Bewerken” in het linkerprofielpaneel en op de link “Meer bewerken” en navigeert u naar de sectie “Familie” op de volledige pagina Profiel bewerken. Wijzig de relatie van het kind tot de ouders in “Geadopteerd kind” zoals beschreven aan het begin van dit artikel, klik dan op “Opslaan & sluiten”.

Changing relationship to "adopted child"
Relatie wijzigen in “geadopteerd kind”

Nu kunt u het kind opnieuw verbinden met de biologische ouders. Klik in het linkerpaneel van het profiel van het kind op “Meer” en selecteer “Verbinden met bestaande persoon”. Selecteer “Verbinden met een ouder”, zoek de biologische ouders en selecteer ze, klik vervolgens op “OK”.

Connecting the child to the biological parents
Het kind verbinden met de biologische ouders

Het kind is nu verbonden met beide ouderparen.

Een geadopteerd stiefkind toevoegen 

Als u de relatie van een stiefouder tot hun stiefkind wilt aangeven als die van een adoptieouder, moet u een vergelijkbaar proces volgen als hierboven beschreven: verbreek eerst de verbinding tussen het kind en de natuurlijke ouders (“Meer”>”Verbinding verwijderen”>”Van ouders”), voeg het kind toe als kind van de adoptieouders (“Meer”>”Verbinden met bestaande persoon”>”Verbinden met ouder”), geef de adoptiestatus van die ouders aan (“Bewerken”>”Meer bewerken”>”Familie”>”Relatie met ouders”>”Geadopteerd kind”), en verbind het kind vervolgens weer met de natuurlijke ouders (“Meer”>”Verbinden met bestaande persoon”>”Verbinden met ouder”).

Het kind zal nu tweemaal verschijnen in de stamboom: eenmaal als het geadopteerde kind van de natuurlijke ouder en de stiefouder, en eenmaal als het natuurlijke kind van beide natuurlijke ouders.

Biologische en adoptiefamilies in stamboomweergave en waaierweergave

Wanneer U een geadopteerd kind kiest als het root individu in Pedigree view of Fan view, zullen de biologische voorouders van die persoon standaard verschijnen. Echter, als U klikt op het geadopteerde kind om het linker detail paneel te openen, ziet U zowel de biologische als de geadopteerde ouders vermeld onder eventuele partners of kinderen. U kan klikken op “Biologische ouders” of “Adoptieve ouders” om één van beide sets van voorouders te selecteren om weer te geven in Stamboom of Waaier weergave.

Om meer te leren over het toevoegen van geadopteerde kinderen aan uw stamboom, bekijk Daniel Horowitz’s Ask the Expert sessie over Adoptieve Ouders.

Bent u een geadopteerd kind op zoek naar uw biologische familie? Lees enkele nuttige tips voor adoptie-gerelateerd onderzoek in dit gastartikel van Brianne Kirkpatrick.

URL is copied to your clipboard.