URL is copied to your clipboard.

Het verband tussen genetica en muzikale aanleg

Het verband tussen genetica en muzikale aanleg

Families maken al sinds mensenheugenis samen muziek, zelfs al vóór de Von Trapps en de Jackson 5 daarmee begonnen. Het is niet ongebruikelijk voor een ervaren muzikant om een of meer familieleden te hebben die ook getalenteerd zijn qua muziek – en dit is geen toeval.

Genen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het muzikale vermogen. In één onderzoek (Mosing M et al, “Practice Does Not Make Perfect: No Causal Effect of Music Practice on Music Ability,” Psychological Science 2014, 25: 1785), vergeleken Miriam Mosing en haar collega’s van het Karolinska Instituut in Zweden de muzikale vaardigheden van 1.211 paar volwassen identieke tweelingen en 1.358 paar twee-eiige tweelingen. Ze testten het vermogen van de deelnemers om verschillen in toonhoogte te detecteren, melodieën te onderscheiden en ritmes te herkennen. Ze ontdekten dat zelfs wanneer de ene tweeling aanzienlijk meer oefende dan de andere tweeling – in het ene geval 20.228 uur meer – hun niveau van muzikale vaardigheden min of meer hetzelfde was.

Een eerder onderzoek door onderzoekers van de Universiteit van Helsinki (Pulli K et al, “Genome-wide linkage scan for loci of musical aptitude in Finse families: evidence for a major locus at 4q22,” Journal of Medical Genetics 2008, 45: 451- 456) versterkt deze bevindingen. Ze testten 224 leden van 15 verschillende families van muzikanten en ontdekten dat het muzikale vermogen voor 50% is geërfd.

Verschillende studies hebben aangetoond dat menselijke evolutie mensen met een oor voor muziek begunstigt. De vaardigheden die iemand goed maken in muziek worden geassocieerd met andere cruciale levensvaardigheden. Gevoeliger zijn voor toonhoogte en toon verhoogt bijvoorbeeld uw vermogen om nuances in taal en spraak te onderscheiden en buitenlandse accenten na te bootsen. Studies hebben een significante correlatie aangetoond tussen muzikaal talent en het vermogen om een vreemde taal te leren. Uit het eerder genoemde onderzoek van Järvelä bleek dat de DNA-sequenties die verband hielden met het muzikale vermogen ook verband hielden met dyslexie, wat aangeeft dat het muzikale vermogen nauw verbonden is met taalontwikkeling.

Een combinatie van aanleg en opvoeding

Een van de gemakkelijkste componenten van het muzikale vermogen om te meten is absolute toonhoogte, ook wel ‘perfecte toonhoogte’ genoemd: de mogelijkheid om onmiddellijk de toonhoogte van een gespeelde noot te identificeren. De meeste muzikanten moeten de noot horen die wordt gespeeld door een stemvork of een ander afgestemd instrument om een instrument te stemmen, waarbij de noot als referentie wordt gebruikt. Mensen met absolute toonhoogte hebben geen stemvork nodig – ze weten instinctief welke noot ze horen.

Studies hebben sterke verbanden aangetoond tussen genetica en dit vermogen, maar dat betekent niet dat het aangeboren is. Onze conventies over tonen en hun namen zijn grotendeels arbitrair. Zelfs een persoon met een perfecte toonhoogte kan een noot geen naam geven, voordat hij de muzikale schaal heeft geleerd.

Het deel dat je van je ouders erft, is echter het potentieel om te leren. Blootstelling aan muzikale training op jonge leeftijd, of het spreken van een tonale taal zoals Mandarijn, maakt het meer waarschijnlijk dat dit potentieel wordt gerealiseerd.

Het werkt ook in de tegenovergestelde richting. Onderzoek heeft een sterke genetische component gevonden voor toon-doofheid, of wat wetenschappers ‘aangeboren amusie’ noemen. Het treft slechts ongeveer 4% van de bevolking, maar als u toon-doof bent, geldt dit waarschijnlijk ook voor ongeveer 39% van uw eerstegraads familieleden.

Maar nogmaals, het is niet allemaal aanleg. Een tweelingonderzoek toonde weliswaar aan dat hoewel de één toon-dof was, het zeer waarschijnlijk was dat de andere dat ook was. Echter er waren ook gevallen waarin de één toon-doof was, maar de ander niet.

URL is copied to your clipboard.