URL is copied to your clipboard.

Hoe kunnen DNA tests u helpen om nieuwe familieleden te vinden?

Hoe kunnen DNA tests u helpen om nieuwe familieleden te vinden?

Wanneer u een MyHeritage DNA test doet of uw DNA uploadt naar MyHeritage, ontvangt u zowel een geschatte etniciteit als een lijst met DNA Matches. Dat zijn mensen die waarschijnlijk familieleden zijn (nauw of ver verwant) omdat er aanzienlijke overeenkomsten zijn tussen hun DNA en dat van u. Voor elke DNA Match kunt u de geschatte relatie zien tussen u en de andere persoon, gebaseerd op het percentage DNA dat u deelt met die persoon.

Een DNA Match (klik om te zoomen)

AIs uw match een stamboom heeft, kunt u die ook bekijken en meer inzicht krijgen in hoe jullie verwant zijn. We raden u aan om contact op te nemen met uw beste DNA Matches om informatie uit te wisselen over hoe u mogelijk verwant bent.

Twee anonieme DNA monsters waarbij 50% van de reeksen gedeeld wordt, kunnen duiden op broers en zussen of een kind en een ouder. Het eerste wat DNA u kan vertellen over uw bekende familieleden, is of u inderdaad verwant bent op de manier die u vermoedt! Op dezelfde manier kan het vergelijken van DNA met eerder onbekende familieleden en ontdekken dat u een aanzienlijk aantal dezelfde segmenten deelt, helpen bepalen dat u verwant bent. Door verschillende genealogische hulpmiddelen te gebruiken, kunt u nagaan hoe u precies verwant bent aan uw DNA Matches. Over het algemeen is er meer dan een type relatie die kan worden uitgelegd door de hoeveelheid gedeeld DNA die twee personen gemeen hebben. Iemand die bijvoorbeeld voor 25% hetzelfde DNA heeft als uw DNA is mogelijk een grootouder, een tante of oom, een neef of nicht, of een halfbroer of -zus. Door DNA informatie te combineren met andere informatie kunt u de mogelijkheden toespitsen tot u de meest waarschijnlijke relatie ontdekt. Begin door te kijken naar de individuele leeftijden. Als er minimaal een leeftijdsverschil is van 30 jaar, is het waarschijnlijker dat het om een oom/tante- of neef/nicht-relatie gaat dan om een halfbroer of -zus. Als er een leeftijdsverschil is van 60 jaar, is het waarschijnlijker dat het om de relatie tussen grootouder-kleinkind gaat. U kunt ook kijken naar stambomen waarin elke persoon voorkomt voor meer aanwijzingen.

Hoe kunnen DNA testen me hierover informeren?

Het DNA van mensen is een lange reeks van zo‘n 3 miljard basisparen. Maar 99,9% van de reeks is hetzelfde in alle mensen. DNA tests zoals de MyHeritage DNA test analyseren zo‘n 700.000 variabele locaties in de DNA reeks, SNP‘s genaamd. Door dit monster van de DNA reeks van een persoon te vergelijken met referentiereeksen die in hun geheel zijn ingelezen, kunnen bijna 33 miljoen basisparen worden afgeleid (of in wetenschappelijke taal, toegeschreven). Deze reeks kan nu worden vergeleken met de reeksen van alle anderen in de DNA database om mensen te zoeken die een aanzienlijk aantal secties gemeen hebben. Deze mensen worden DNA Matches genoemd. Hoewel het niet mogelijk is dat het gedeelde DNA toeval is, is het veel waarschijnlijker dat twee individuen die een aanzienlijke hoeveelheid DNA gemeen hebben, dat hebben geërfd van een gemeenschappelijke voorouder.

Identical By Descent (IBD)-segmenten zijn delen van de DNA-reeks die identiek zijn in twee of meer personen. Ze geven aan dat het segment is geërfd van een gemeenschappelijke voorouder en de twee individuen zijn op een of andere manier verwant via die voorouder. Hoe groter het segment, hoe meer recent de gedeelde voorouder – en hoe waarschijnlijker het is dat het DNA in feite is geërfd van een gemeenschappelijke voorouder en niet toevallig wordt gedeeld. Hoe groter de totale hoeveelheid DNA in segmenten, hoe nauwer de twee personen waarschijnlijk verwant zijn.

Een diagram met geschatte relaties met elk van uw DNA Matches (klik om te zoomen)

Nauwe verwanten delen meer DNA, verre verwanten delen minder DNA. Twee verre neven of nichten die elkaar nog nooit hebben ontmoet maar een gemeenschappelijke voorouder hebben, hebben waarschijnlijk een klein stukje DNA geërfd van die voorouder. Dat is de basis voor het gebruik van DNA tests om familieleden te ontdekken waarvan u anders het bestaan niet had vermoed.

Hoe klein een stukje DNA precies is, is afhankelijk van het aantal generaties terug dat de gemeenschappelijke voorouder zit — en, uiteraard, van het toeval. Het kan ook zo zijn dat twee personen met een gemeenschappelijke voorouder helemaal niets van zijn of haar DNA hebben geërfd. Dat kan voorkomen omdat er steeds minder van het DNA van die voorouder wordt geërfd door elke volgende generatie. Bijvoorbeeld, aangezien u de helft van het DNA van uw moeder hebt geërfd, hebt u mogelijk niet het kleine deel geërfd wat zij van haar verre voorouders heeft meegekregen. Dat betekent niet dat u en een verre neef of nicht aan uw moeders kant die voorouder niet gemeenschappelijk hebben – dat hebt u wel! Maar DNA Matches hoeft u niet noodzakelijkerwijs te zijn.

Voor meer informatie over hoe DNA matching u kan helpen met het vinden van nieuwe verwanten en het uitbreiden van uw stamboom, zie de volgende twee informatiebronnen:

Artikel: Het beoordelen van DNA matches op MyHeritage door Ziv Sorrek

Webinar: Ik heb DNA matches ontvangen, wat nu? door Daniel Horowitz

URL is copied to your clipboard.