URL is copied to your clipboard.

Gesprekken met uw familieleden voeren

Gesprekken met uw familieleden voeren

Als u van plan bent om meer te weten te komen over de wortels van uw familie, zal die reis ongetwijfeld de moeite waard zijn. Door meer over uw voorouders te ontdekken, leert u uzelf beter kennen. Het biedt u de instrumenten om een betere toekomst voor uzelf en uw familie te creëren.

Als u er eens echt voor gaat zitten, dan kan de weg die voor u ligt u een beetje moedeloos maken. Er valt immers nog zoveel te leren en te doen. Hoe vindt u de informatie die u nodig hebt? Hoe zorgt u voor voldoende en precieze documentatie om de informatie goed aan toekomstige generaties door te geven? Als genealoog doet u een groot aantal vaardigheden op. U wordt historicus, psycholoog, cartograaf, onderzoeker, taalkundige en paleograaf – alles tegelijk.

We onderzoeken hoe u vraaggesprekken met name oudere familieleden kunt voeren om informatie voor uw stamboom te verzamelen.

Gesprekken met familieleden voeren

Als u van plan bent om het verleden van uw familie te onderzoeken, is het interviewen van uw oudere familieleden de perfecte manier om te beginnen. Uw oudste familieleden beschikken over een schat aan waardevolle informatie en dit is het juiste moment om die informatie vast te leggen.

Het is het beste om te beginnen met uw oudste familielid en de unieke informatie vast te leggen die alleen hij of zij kan leveren. Het kan zijn dat een ander, jonger, familielid al wat genealogisch onderzoek heeft verricht en al informatie over de familie heeft verzameld. Zulke mensen zijn schatkamers! Naarmate uw onderzoek vordert, kunt u meer van zulke mensen vinden. U zult in staat zijn om informatie die u verkrijgt te bevestigen, aantekeningen te vergelijken, gegevens en familieverhalen te delen en elkaars stambomen te kopiëren. 

Stop niet bij één familielid. Oudtantes en -ooms, neven en nichten en verre verwanten kunnen ook een schat aan informatie bieden. Maak een lijst van familieleden die u wilt interviewen en breng daar prioriteit in aan. U begint met de oudste familieleden.

Als u ver weg woont, kan het zijn dat u niet in staat bent om de gesprekken persoonlijk te voeren. Voer het gesprek dan telefonisch, zelfs als u van plan bent om binnen afzienbare tijd op bezoek te gaan.

Voorbereiding van het gesprek

Zorg ervoor dat u voldoende tijd voor het vraaggesprek uittrekt. Het kan meerdere sessies van meerdere uren in beslag nemen. Hoeveel sessies en hoe lang ze zullen duren, hangt af van verschillende factoren – bijvoorbeeld van de gezondheid en het uithoudingsvermogen van uw familieleden en hoeveel informatie ze kunnen delen. Hoe meer tijd u hebt, hoe beter.

Toch is het goed om voorbereid te zijn, zodat u de tijd met uw familielid optimaal kunt benutten. Zorg dat u uw vragen en apparatuur bij de hand hebt en vraag, indien mogelijk, uw familielid om gegevens en foto’s van de familie klaar te leggen voor tijdens het bezoek.

Handig om mee te nemen:

 • Een notitieboekje en pen.
 • Audioapparatuur of videocamera. Als u het gesprek opneemt, hoeft u geen aantekeningen te maken en ziet u geen enkel detail over het hoofd. Bovendien kan een video van een oma die verhalen over haar familie vertelt een waardevolle aanwinst zijn voor u en uw afstammelingen. De gratis mobiele app van MyHeritage biedt een audio-opnamefunctie waarmee u de opnames direct aan uw MyHeritage-stamboom kunt toevoegen. De opnames die op de app worden gemaakt, worden opgeslagen in het profiel van de persoon die u interviewt en zijn op elk moment toegankelijk op de familiesite of op de mobiele app.
 • Een digitale camera of scanner. Deze kunnen helpen bij het eenvoudig documenteren van familieaandenkens en het maken van kopieën van familiefoto’s en documenten. U kunt zelfs uw smartphone als scanner gebruiken en met de mobiele app van MyHeritage is het helemaal eenvoudig. Met onze digitale scannerfunctie maakt u foto’s en documenten van hoge kwaliteit, waarin u familieleden kunt taggen. U kunt er ook details en beschrijvingen aan toevoegen en elk bestand daarna catalogiseren in het juiste deel van uw stamboom.
 • Water of thee voor u allebei. Er zal veel worden gepraat en de kelen moeten gesmeerd worden!

Algemene vragen die u kunt stellen

Hier zijn enkele voorbeelden van vragen die u aan uw familieleden zou kunnen stellen om informatie te achterhalen die u aan uw stamboom kunt toevoegen. Stel altijd open vragen. Open vragen leveren meer informatie op dan vragen die eenvoudig met “ja” of “nee” kunnen worden beantwoord.

 • Waar bent u geboren? Wat was het eerste huis dat u zich herinnert?
 • Waar zijn uw ouders geboren?
 • Bent u of uw familie tijdens uw leven verhuisd of geëmigreerd? Van waar naar waar, en wanneer?
 • Hoeveel broers en zussen hadden uw ouders? Wat waren hun namen? Weet u waar ze geboren zijn of waar hún ouders vandaan kwamen?
 • Herinnert u zich familieverhalen?
 • Wat was de eerste taal die u sprak? Welke taal spraken uw ouders?
 • Herinnert u zich iemand in onze familie die in een oorlog heeft gevochten? Zo ja, welke oorlog?
 • Wat betekenen uw voor- en achternamen? Weet u waarom u die namen hebt gekregen?
 • Hebt u uw naam veranderd in de loop van uw leven? Zo ja, waarom, en wat was uw vorige naam?
 • Wat waren de namen en achternamen van uw ouders? Herinnert u zich de namen en achternamen van hun ouders nog?
 • Hoe hebt u uw echtgenoot of echtgenote ontmoet?

In deze blogpost vindt u een nog veel langere lijst met vragen die u kunt stellen maar vergeet niet dat het intimiderend kan zijn om een familielid echt met vragen te bombarderen. Bepaal welke informatie het belangrijkst is en richt het vraaggesprek op die informatie. Zodra de meest prangende vragen zijn beantwoord, kunt u andere herinneringen en verhalen ophalen. Sommige mensen beschikken over een meer visueel geheugen, in plaats van een auditief geheugen. Het kan voor hen gemakkelijker zijn om zich details te herinneren als u een stamboom tekent of samen naar familiefoto’s kijkt.

Samen naar foto’s kijken kan familieleden helpen om zich details te herinneren.

Familieaandenkens bekijken

Familiefoto’s, familiestukken en andere familieaandenkens behoren tot onze waardevolste bezittingen. De meeste bejaarde familieleden zullen ze graag met u bekijken – en dat kan weer nieuwe herinneringen oproepen.

Voorwerpen waarom u uw familielid kunt vragen of die u zelf kunt meebrengen om het geheugen van de ondervraagde op te frissen, zijn:

 • Familiefoto’s
 • Oude brieven en uitnodigingen voor bruiloften of andere belangrijke familiegebeurtenissen
 • Jaarboeken
 • Krantenknipsels
 • Officiële akten zoals geboorte-, overlijdens- en huwelijksakten
 • Onderwijsdocumenten, zoals rapporten en diploma’s
 • Educational records such as report cards and diplomas
 • Militaire dossiers
 • Religieuze documenten zoals doop- of huwelijksakten
 • Familiestukken, zoals sieraden, religieuze voorwerpen, boeken en kunstwerken.
 • Andere voorwerpen die een persoonlijke betekenis voor de familie hebben

Als u deze voorwerpen samen bekijkt, kunt u vragen aan wie ze toebehoorden, waar en wanneer ze zijn gekocht, waar ze voor werden gebruikt en of uw familielid zich er verhalen over kan herinneren. Zorg ervoor dat u na het beschrijven van het betreffende voorwerp aantekeningen maakt of de antwoorden op audio opneemt, vooral als het om foto’s gaat, zodat u zich kunt herinneren wie wie is.

Wees fijngevoelig

Hoewel senioren vaak genieten van de gelegenheid om herinneringen op te halen en familieverhalen te delen, kunnen er soms gevoelige of pijnlijke herinneringen zijn waar uw familielid liever niet over spreekt. Er kunnen traumatische herinneringen zijn aan bepaalde gebeurtenissen of familieleden. Het recente verlies van een geliefde kan nog niet verwerkt zijn. Doe uw best om uw familielid te steunen, en hou niet te veel aan als iemand het er moeilijk mee krijgt. Stel voor om een pauze in te lassen of een kopje thee te zetten en ga door als iemand er klaar voor is.

Wees behulpzaam en neem regelmatig samen pauzes

Voordat u vertrekt

Vergeet niet uw familielid te vragen of hij of zij nog iets wil toevoegen. Zijn er nog zaken waarvan ze denken dat u ze had moeten vragen? Nodig hen uit om u te bellen of te schrijven als ze zich later verhalen of informatie herinneren die ze nog willen delen.

Het verhaal rondmaken

Na afloop van het gesprek moet u de verkregen informatie zo organiseren dat de gegevens voor u en anderen gemakkelijk toegankelijk zijn. Sites als MyHeritage maken het u gemakkelijk om een stamboom te bouwen, gegevens op te slaan en al die informatie met uw familieleden te delen. Misschien wilt u een album of plakboek samenstellen met het materiaal dat u hebt gevonden. Degenen die u hebt ondervraagd zouden dan waarschijnlijk graag een exemplaar ontvangen.

URL is copied to your clipboard.