URL is copied to your clipboard.

Houd uw stamboom betrouwbaar met de Consistentie Checker

Houd uw stamboom betrouwbaar met de Consistentie Checker

De Consistentie Checker voor stambomen op de MyHeritage-website controleert uw stamboom en identificeert fouten en inconsistenties in uw gegevens, zodat u de noodzakelijke wijzigingen in uw stamboom kunt aanbrengen en de algehele kwaliteit en nauwkeurigheid kunt verbeteren.

De samenhangcontrole voert 36 verschillende controles in de stamboomgegevens uit. Heel erg voor de hand liggende controles (bijvoorbeeld of iemand eerder is geboren dan zijn of haar ouders, of dat een ouder te jong is om een kind te hebben). Maar er worden ook hele subtiele en geniepige foutjes ontdekt (iemand is op een foto gemarkeerd, terwijl de foto dateert van vóór zijn of haar geboorte, of twee broers die 5 maanden na elkaar zijn geboren). Soms worden er feitelijke fouten gevonden (bijvoorbeeld als er een verkeerde geboortedatum is ingevoerd) en soms wordt u geattendeerd op slechte gewoonten (een geboortejaar opgeven als 22 in plaats van 1922 of een titel typen in het veld voor de voornaam). Ook ontvangt u waarschuwingen over mogelijk verkeerd ingevoerde gegevens (bijvoorbeeld als de getrouwde naam van een vrouw klaarblijkelijk is gebruikt als haar meisjesnaam, of als er een plaatsnaam is ingevoerd die verdacht veel op een datum lijkt). Een laatste categorie inconsistenties die u misschien wilt corrigeren, is verschillende spellingen voor dezelfde plaatsnaam. Als er zaken worden gevonden die u expres zo wilt laten, dan kunt u daarvoor opgeven dat ze genegeerd moeten worden.

De samenhangcontrole openen 

U opent de Consistentie Checker via de menuoptie “Stamboom” in het hoofdmenu van uw familiesite.

De samenhangcontrole uitvoeren

Wanneer u de samenhangcontrole opent, wordt de stamboom op uw familiesite gecontroleerd. Er wordt tijdens de controle een voortgangsbalk weergeven. U krijgt te zien hoeveel tijd er nog nodig is om de controle te voltooien.

Afhankelijk van de grootte van uw stamboom, kan de eerste keer dat de samenhangcontrole wordt uitgevoerd enige tijd in beslag nemen. U kunt de check het beste in een apart venster laten uitvoeren, terwijl u de website in een ander browservenster gebruikt. De resultaten worden opgeslagen. Als u de pagina later opnieuw bezoekt, wordt het rapport opnieuw geladen, totdat u besluit om de samenhangcontrole opnieuw uit te voeren.

Bekijk alle problemen in de lijst met inconsistenties en corrigeer ze een voor een om uw gegevens op te schonen en foutloos te maken. Voer de Consistentie Checker dan nog eens uit, om er zeker van te zijn dat er geen nieuwe problemen worden gevonden. Herhaal dit van tijd tot tijd, als u veel gegevens aan uw stamboom hebt toegevoegd en voer altijd een check uit nadat u een stamboom van een ander familielid als GEDCOM-bestand in uw familiesite hebt geïmporteerd.

Problemen bekijken

De samenhangcontrole toont een lijst met problemen, ingedeeld per categorie. Bovenaan de lijst ziet u hoeveel problemen er in totaal zijn gevonden.

Online samenhangcontrole van de stamboom (Klik om te vergroten)

De inconsistenties zijn onderverdeeld in drie verschillende categorieën: fouten, waarschuwingen en mededelingen.

Fouten zijn duidelijke onjuistheden. Ze worden weergegeven met een uitroepteken in een rode driehoek. Dit zijn de belangrijkste problemen, die als eerste moeten worden aangepakt. Hieronder ziet u enkele voorbeelden:

Voorbeelden van fouten (Klik om te vergroten)

Waarschuwingen ontvangt u voor gegevens die niet lijken te kloppen en misschien onjuist zijn. Ze worden weergegeven met een uitroepteken in een oranje rondje. Zie hieronder enkele voorbeelden:

Voorbeelden van waarschuwingen (Klik om te vergroten)

In het bovenstaande voorbeeld kunt u zien dat er een groot leeftijdsverschil tussen de echtgenoten bestaat. Dat is ongebruikelijk maar hoeft niet per se onjuist te zijn. U kunt de waarschuwingen stuk voor stuk onderzoeken en bepalen of ze terecht zijn. Een leeftijdsverschil van 100 jaar tussen echtgenoten is zeker onjuist, een verschil van 38 jaar kan voorkomen maar historisch gezien is de kans klein dat een vrouw 38 jaar ouder is dan haar echtgenoot. Een fout ligt meer voor de hand. U kunt de drempelwaarde voor waarschuwingen instellen. Dit wordt hieronder uitgelegd. Als er in uw stamboom veel gevallen zijn waarin het leeftijdsverschil tussen man en vrouw 49 jaar of minder is, dan kunt u een drempelwaarde van 50 jaar instellen en alleen worden gewaarschuwd in het geval van echte fouten.

Mededelingen wijzen op een mogelijk probleem. De kans dat het een fout betreft, is echter kleiner. Ze worden weergegeven met een uitroepteken in een grijs vierkantje. Hieronder ziet u een reeks mededelingen over kinderen uit één gezin met dezelfde voornaam. Het betreft hier alleen een mededeling, omdat het in sommige culturen heel gebruikelijk is dat broers en zussen dezelfde voornaam hebben. Ook kan een kind de naam van een jong overleden broertje of zusje krijgen. Er bestaat echter ook een kans dat u dezelfde persoon dubbel in de stamboom hebt ingevoerd en het is handig om daarover een mededeling te ontvangen.

Voorbeelden van mededelingen (Klik om te vergroten)

Voor iedere inconsistentie wordt de volgende informatie weergegeven:

  • Profielfoto (portret) van de betrokken persoon: als het probleem 2 broers of zussen of 2 echtgenoten betreft, dan worden er 2 portretten weergegeven. Beweeg de muisaanwijzer over een portret om de naam van de persoon, de relatie met u en het jaar van geboorte en overlijden te bekijken.
  • Beschrijving van het probleem: de namen van de mensen in de beschrijving bevatten links naar de betreffende bewerkingspagina, waar u het probleem kunt corrigeren.
  • Tip: een advies over hoe u het probleem kunt oplossen, met nuttige links die onderstreept zijn.
  • Opmerking: soms ontvangt u aanvullende informatie in een opmerking.
  • Foto: indien het een foto betreft.

Problemen corrigeren

Iedere naam in de lijst (zoals in het voorbeeld met het rode kader hieronder) is voorzien van een link om een apart browservenster te openen, waarin u de gegevens snel kunt corrigeren. De links in de tip brengen u gemakkelijk naar de plaats waar u de betreffende gegevens kunt corrigeren.

Sommige problemen kunnen direct vanuit de samenhangcontrole worden opgelost door op de groene correctieknop te klikken. Als u bijvoorbeeld een waarschuwing ontvangt dat voor uw overgrootmoeder niet is opgegeven dat ze is overleden, terwijl ze dan behoorlijk oud zou moeten zijn (149 jaar), dan krijgt u de mogelijkheid om dat snel te corrigeren. Beweeg de muisaanwijzer over de inconsistentie. Er wordt een groene correctieknop weergegeven, waarop u kunt klikken om haar als overleden te markeren.

Een voorbeeld van een probleem dat rechtstreeks vanuit de samenhangcontrole kan worden verholpen (Klik om te vergroten)

Hieronder ziet u een ander voorbeeld van een probleem dat u zonder de lijst te verlaten met de correctieknop kunt oplossen. De titel Dr. is ten onrechte opgegeven als een deel van de voornaam van Dr. George Warren Eastman. Klik op de groene knop om Dr. naar het veld Voorvoegsel te verplaatsen en zo het probleem te corrigeren. Een soortgelijke oplossing wordt geboden in het geval dat u ten onrechte een achtervoegsel (bijvoorbeeld Jr. of III) bij de voor- of achternaam hebt staan, in plaats van in het veld Achtervoegsel.

Een voorvoegsel corrigeren (Klik om te vergroten)

 

Voor talloze problemen bestaan meerdere oplossingen. Uw oordeel of input is dan vereist. Dit is vaak het geval voor inconsistenties waarbij meer dan één persoon in de stamboom betrokken zijn. Een fout kan er bijvoorbeeld op duiden dat de geboortedatum van een kind onjuist is óf dat de geboortedatum van een ouder onjuist is óf dat beide geboortedatums onjuist zijn. Zulke problemen kunnen niet worden gecorrigeerd met een simpele klik op een knop. Klik in dergelijke gevallen op de namen van de betrokkenen in de beschrijving van het probleem. U opent daarmee hun stamboomprofielen, waarin u het probleem handmatig kunt oplossen. In alle gevallen wordt er een pagina geopend waarin u in zo min mogelijk stappen het probleem kunt corrigeren.

Meerdere stambomen beheren

De samenhangcontrole wordt uitgevoerd op één stamboom tegelijk. Als u meer dan één stamboom op uw familiesite beheert, dan moet u eerst boven aan de pagina de stamboom selecteren waarvoor u een check wilt uitvoeren. Zie hieronder.

Indicatie van consistentie issues in een profiel

Hierboven ziet u dat gevonden inconsistenties worden weergegeven op de profielpagina van een persoon.

Extra functies

Als een probleem u niet duidelijk is, dan klikt u op het informatiepictogram naast de titel, zoals hieronder weergegeven, voor een gedetailleerde beschrijving van het probleem.

U kunt een specifieke kwestie negeren als u denkt dat uw gegevens juist zijn. Beweeg hiervoor uw muisaanwijzer over de inconsistentie. Er verschijnt een X in de rechterbovenhoek. Klik op de X om het probleem te negeren. Genegeerde problemen worden niet opnieuw gemeld.

Een probleem negeren (Klik om te vergroten)

Als een bepaald type inconsistenties voor u geen nut heeft, dan kunt u die controle volledig uitschakelen. Klik hiervoor op de ‘X’ in de titelbalk, zoals hieronder wordt getoond. U kunt de controle later weer inschakelen in de instellingen.

Een controle volledig uitschakelen (Klik om te vergroten)

In de rechterbovenhoek van de pagina ziet u nog drie opties.

Extra opties (Klik om te vergroten)

De linkerknop is Herberekenen. Klik hierop om de Consistentie Checker opnieuw uit te voeren. Dit is handig als u uw gegevens hebt gecorrigeerd. U voert dan een nieuwe check uit en er wordt een nieuwe lijst met inconsistenties gemaakt. De Consistentie Checker biedt u bovenaan de pagina ook de optie om een nieuwe check uit te voeren, als het programma merkt dat u wijzigingen in de stamboom hebt aangebracht nadat u voor het laatst een controle had uitgevoerd. 

Klik op het pictogram Printer om de volledige lijst met inconsistenties af te drukken.

Klik op het pictogram Instellingen om instellingen voor de samenhangcontrole te maken. Hier kunt u alle controles uitschakelen die u niet in het rapport wilt zien. Ook kunt u ze hier weer inschakelen. Voor sommige waarschuwingen kunt u een drempelwaarde instellen. U kunt bijvoorbeeld de leeftijd opgeven waarboven u wordt gewaarschuwd dat iemand in uw stamboom waarschijnlijk niet meer leeft en moet worden gemarkeerd als overleden. De standaardwaarde is 110 maar u kunt dit wijzigen.

Instellingen voor de Consistentie Checker (Klik om te vergroten)

Klik op “Standaardinstellingen herstellen” als u alle standaardinstellingen wilt terugzetten. De instellingen worden afzonderlijk opgeslagen voor iedere familiesite die u beheert.

Is deze functie gratis?

De Consistentie Checker voor onlinestambomen is een betaalde functie, onbeperkt beschikbaar voor gebruikers met een PremiumPlus- of Complete-account. Als u geen PremiumPlus- of Complete-account hebt, ontvangt u kosteloos één resultaat van elk van de 36 controles. De gratis resultaten kunnen van grote waarde zijn en de overige resultaten zullen worden weergegeven als u uw account hebt opgewaardeerd.

Conclusie

MyHeritage hecht zeer veel waarde aan nauwkeurigheid. De Consistentie Checker zal niet iedere mogelijke fout in uw gegevens vinden en zal misschien niet ontdekken dat u het verkeerde familielid aan uw stamboom hebt toegevoegd. Toch zijn er veel soorten fouten en onnauwkeurigheden die niet aan de controle zullen ontsnappen en onder uw aandacht zullen worden gebracht. Met deze tool kunt u de nauwkeurigheid van uw stamboom en uw gehele onderzoek verbeteren. Uw stamboom wordt daardoor een betere informatiebron voor uzelf en voor anderen. We moedigen al onze gebruikers aan om vaak controles uit te voeren.

De Consistentie Checker is een belangrijke tool voor zowel beginnende als gevorderde familiehistorici. Het is een instrument dat de kwaliteit van collaboratieve genealogie aanzienlijk kan verbeteren. 

URL is copied to your clipboard.