URL is copied to your clipboard.

Maak je stamboom betrouwbaar, voeg bronnen toe!

Willeke Binnendijk

Yolanda Lippens

Maak je stamboom betrouwbaar, voeg bronnen toe!

Eén van de grootste ergernissen bij genealogen, is dat online informatie van andere stambomen wordt overgenomen zonder dat dit eerst is gecontroleerd op juistheid. En terecht. Als genealogen dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van onze stamboomgegevens te bewaken. Hierbij is een juiste vermelding van bronnen essentieel.

De noodzaak van bronvermelding

 Een bronvermelding verbindt een individu en een bron; dat kan een document, link naar een archiefwebsite, een boek of een andere informatiebron zijn. Het toevoegen van bronvermeldingen wordt sterk aanbevolen om de kwaliteit van uw stamboom te verhogen.

Bij stamboomonderzoek worden vaak aannames gedaan. Soms is dat noodzakelijk, omdat meer specifieke gegevens op dat moment nog onbekend zijn. Er wordt in zo’n geval vaak ‘ongeveer’ data ingevuld wat als feit kan worden gezien (‘ongeveer 1850’ betekent niet ‘in 1850’). Het is van belang hier zorgvuldig in te zijn, om te voorkomen dat data fout worden ingevuld, fout overgenomen, verward, of ten onrechte als feit beschouwd, met alle gevolgen van dien. Want foutief invullen = foutief laten overnemen.

Want alles wat je online zet:

  1. blijft altijd staan (tenzij je het zelf wijzigt),
  2. wordt snel gezien als waarheid (want het staat online),
  3. wordt snel overgenomen (want de ander wil zijn stamboom uitbreiden).

MyHeritage acht het van groot belang dat op het wereldwijde platform stambomen staan gepubliceerd met betrouwbare informatie. Dit verhoogt namelijk de kwaliteit voor alle gebruikers wereldwijd.

In de MyHeritage software zijn hiervoor verschillende mogelijkheden aanwezig. Dit geeft gebruikers de middelen om zorgvuldig om te gaan met hun gegevens en bronvermeldingen. Dit is een werkwijze om hoog te houden in deze tijd van online delen en synchroniseren. Want correct invullen = correct laten overnemen. MyHeritage biedt verschillende mogelijkheden aan de stamboom-eigenaar om aan correcte bronvermelding te doen. Hoe kan je dat aanpakken?

In Family Tree Builder

In de FTB kan je bronnen toevoegen via het tabblad ‘Vermeldingen’, in het profiel van een persoon.

Je kunt hier kiezen uit:

  1. Niet gespecificeerd
  2. Onbetrouwbaar bewijsmateriaal of geschatte gegevens
  3. Dubieuze betrouwbaarheid van bewijsmateriaal
  4. Secundair bewijsmateriaal
  5. Direct en primair bewijsmateriaal

Permalinks vanuit het archief

Als je alle brongegevens hebt van een akte, kan je die in het scherm vermelden. Een URL (permalink naar de akte) is een prachtige aanvulling op de broninformatie. Echter, niet iedere archiefinstelling levert permalinks. Dit betekent dat bij wijzigingen in het digitale archief, een link ongeldig kan worden. Daarom is het handmatig toevoegen van de archiefgegevens uitermate belangrijk.

Aktes toevoegen als foto

 Een andere manier (en extra manier) om je aktes aan een profiel te koppelen, en dus het bewijs te leveren van een datum, is om deze als JPG (screenshot) bij een profiel te uploaden. Niet als profielfoto, maar als extra bestand bij die persoon. Hierbij creëer je geen data van de bron, dus is er geen archief en bronvermelding, maar die kan je wel toevoegen in de informatie van de afbeelding.

In de MyHeritage familiesite

In de MyHeritage familiesite heeft u de mogelijkheid om te kiezen welk type bron het betreft.

Daarnaast kunt u een verwijzingstekst opgeven die u zelf kunt schrijven of kopiëren en plakken. Als het op een website staat, kunt u de link kopiëren. Vermeld wel in uw tekst vanaf welke website (bron) de tekst komt.

U kunt er zelfs voor kiezen om de betrouwbaarheid te specificeren, en daarmee aangeven of de informatie echt uit een betrouwbare bron komt. Dit kan b.v. een verhaal zijn dat u dit nog moet verifiëren, maar u het toch wilt vastleggen.

Als u de betrouwbaarheid aangeeft, herinnert u zichzelf eraan dat u deze bron nog moet verifiëren. Hierbij noteert u de datum, om te weten wanneer u deze informatie hebt verkregen.

Het is heel belangrijk voor de kwaliteit van uw stamboomonderzoek, dat u deze procedure volgt.

Als u klaar bent, kunt op de link ‘Een andere bronvermelding toevoegen’ klikken. U kunt dan een nieuwe bron toevoegen, en/of een tekst en foto. Dus u kunt alle (nieuwe) informatie die betrekking heeft op een nieuwe bron hier opgeven.

Tot slot

Bronvermelding is een noodzaak voor stamboomliefhebbers, juist om te documenteren hoe ze bepaalde persoonsinformatie hebben gevonden. Van alle aanvullende gegevens in het profielvenster, zijn bronvermeldingen zeker het belangrijkste. Wilt u meer advies, dan vindt u bijvoorbeeld op de website Yory veel tips over bronnen voor stamboomonderzoek.

Kortom, het duidelijk vermelden hoe u aan informatie bent gekomen is, een must in de genealogie.

U zult uzelf er later dankbaar voor zijn – en uw familieleden en mede-stamboomonderzoekers ook!

URL is copied to your clipboard.