URL is copied to your clipboard.

Waarom u uw oudere familieleden moet testen

Paul Woodbury

Waarom u uw oudere familieleden moet testen

Waarom zou u moeten overwegen uw oudere familieleden eerst te testen voordat u uw eigen genetische genealogie verder verkent?

Het antwoord schuilt in genetische erfenispatronen. Er zijn vier soorten genetische erfenispatronen die genetische genealogen toepassen op het onderzoek naar familiegeschiedenis: mtDNA, Y-DNA, X-DNA en autosomale DNA.

Mitochondriaal DNA (mtDNA) erft een individu van zijn of haar moeder. Zij, op haar beurt, heeft het geërfd van haar moeder via directe maternale erfenis. Uw mitochondriale DNA is vergelijkbaar, zo niet hetzelfde, als het mitochondriale DNA van uw broers en zussen, uw tantes en ooms van uw moeders kant en veel andere familieleden van moeders kant. Het Y-chromosoom (Y-DNA) of het mannelijke geslachtschromosoom wordt door mannen geërfd van hun vader, die het op hun beurt hebben geërfd van hun vader in een directe lijn van paternale erfenis. Het Y-chromosoom van een man is vergelijkbaar, zo niet hetzelfde, als het Y-DNA van zijn volle broers, ooms van vaders kant en andere familieleden van vaders kant.

Vanwege de directe erfelijkheidspatronen van mitochondriaal en Y-DNA, is het mogelijk om de Y-DNA- en mitochondriale DNA-stempels van overleden voorouders te bepalen door bekende individuen selectief te testen. In dit opzicht is het mogelijk niet urgent dat u uw oudere familieleden test op hun Y-DNA en mtDNA, tenzij zij de laatste nog levende vertegenwoordigers zijn met dat DNA. Als uw vader bijvoorbeeld alleen dochters heeft gehad en geen broers of zussen heeft, zou het belangrijk zijn om zijn Y-DNA te testen omdat hij mogelijk het laatst levende naaste familielid is met die informatie. Om dezelfde reden wilt u ook zijn mtDNA testen. Zelfs als er andere familieleden zijn die kunnen helpen en het DNA van een ouder familielid kunnen vertegenwoordigen: van tijd tot tijd treden er mutaties op in de lijnen van Y-DNA en mtDNA, het is dus nog steeds een goed idee om oudere familieleden te testen.

Hoewel er situaties kunnen zijn waarin u prioriteit wilt geven aan het testen van oudere familieleden op Y-DNA en mtDNA, is het gebruikelijker om het testen van autosomaal DNA van oudere familieleden prioriteit te geven.

Een autosomale DNA test, zoals de MyHeritage DNA test, bevat informatie over X-DNA en autosomaal DNA. Het X-chromosoom is het vrouwelijke geslachtschromosoom. Mannen erven een X-chromosoom van hun moeder, vrouwen erven er een van hun moeder en een van hun vader. In plaats van een tweede X-chromosoom te erven, erven mannen een Y-chromosoom van hun vader. De resterende 22 chromosoomparen in menselijke cellen staan bekend als autosomaal DNA. Elk individu erft 50% van het autosomale DNA van zijn of haar moeder en 50% van zijn of haar vader. Daarnaast erven ze ongeveer 25% van elke grootouder en ongeveer de helft van de vorige hoeveelheid van elke volgende generatie in de afstamming. Uiteindelijk, als gevolg van de willekeurige aard van het erven van autosomaal DNA, zullen er voorouders zijn van wie een individu geen aanzienlijke porties autosomaal DNA erft.

Al het autosomale of X-DNA dat u erft van een bepaalde voorouder, moet minder zijn of gelijk zijn aan de hoeveelheid DNA die uw ouder heeft geërfd van dezelfde voorouder, wat weer een subset is van het DNA dat uw voorouder heeft geërfd van dezelfde voorouder. Uw grootmoeder heeft mogelijk 25% hetzelfde DNA als uw over-over-overgrootouder, terwijl bij u slechts 6% van uw DNA hetzelfde is als dat van die voorouder. Hoe meer DNA iemand deelt met een voorouder, hoe meer matches er zijn die gerelateerd zijn via diezelfde voorouder. Hoe meer matches er zijn die gerelateerd zijn door een voorouder van belang, hoe groter de kans dat ze genealogische ontdekkingen kunnen doen door samenwerking, correspondentie en analyse. Om deze reden moet prioriteit voor uw autosomale DNA-test worden gegeven aan oudere familieleden die meer DNA delen met uw voorouders dan u.

Een andere manier om deze prioriteit te bekijken is via het concept van dekking. Door uzelf te testen wordt 100% van uw autosomale DNA vertegenwoordigd in een database. 50% van het DNA van uw ouders is vertegenwoordigd en 25% van het DNA van elk van uw grootouders. Hoewel elk individu 50% van zijn of haar DNA van elke ouder erft, erven broers en zussen verschillende porties van 50%. Hoewel ze wat DNA gemeen hebben met een broer of zus, dragen ze ook uniek DNA. Door een broer of zus te testen, kunt u een dekking krijgen van zo‘n 75% van het DNA van uw ouders en zo‘n 37% van het DNA van elk van uw grootouders. Voor een dekking van 95% van een overleden ouder is het, gemiddeld, nodig om vier van hun levende kinderen te testen. Als er minder dan vier kinderen zijn of als er geen andere levende nakomelingen zijn, zijn er ernstige beperkingen aan de hoeveelheid van hun DNA die kan worden hersteld en vertegenwoordigd in de database door hun afstammelingen te testen.

Door uw oudere familieleden te testen, zorgt u ervoor dat hun DNA wordt vertegenwoordigd in de huidige databases en vergroot u de kans dat toekomstige generaties in staat zijn om contact met hen te krijgen via deze weg.

Als u bij een ander bedrijf hebt getest, is het nu het ideale moment om een breder net uit te werpen voor mogelijke genetische matches door uw ruwe gegevens te uploaden naar MyHeritage. U ontvangt gratis DNA matches, waarmee u meer nieuwe familieleden kunt helpen ontdekken op basis van gedeeld DNA.

Hoewel we als genealogen zijn begonnen om DNA te behandelen zoals we dat zouden doen met andere documenten in onze analyse, correlatie en bewijsargumenten, moeten we ook gaan denken als archivarissen en tijd en moeite spenderen aan het verkrijgen en bewaren van DNA documenten, zodat de informatie van het DNA van onze voorouders beschikbaar is voor toekomstige generaties onderzoekers. Wacht niet tot het te laat is. Test uw oudere familieleden vandaag!

URL is copied to your clipboard.