URL is copied to your clipboard.

Etnische regio’s uitgelegd

Etnische regio’s uitgelegd

Uw geschatte etniciteit op MyHeritage is een analyse van etnische regio‘s die zijn aangetroffen in het DNA dat u hebt geërfd van voorouders aan beide kanten van uw familie.

MyHeritage analyseert uw voorouderlijke wortels uitgebreid om een gevarieerd, op percentages gebaseerd etniciteitsoverzicht te geven van 42 etniciteiten wereldwijd, waaronder Japans, Iers, Italiaans en vijf Joodse etniciteiten — Asjkenazisch, Sefardisch, Mizrahi, Ethiopisch en Jemenitisch.

Etnische groepen zijn historisch gezien afkomstig uit dezelfde geografische regio‘s en hebben geput uit een lokale genenpool. In eerdere generaties verplaatsten mensen zich niet zo veel zoals we dat vandaag de dag doen. Ze vlogen niet van het ene land naar het andere en zeilden ook niet vaak de oceaan over. De meeste mensen kregen kinderen en stierven in dezelfde regio als waarin ze werden geboren. Hun kinderen, op hun beurt, stichtten hun eigen gezinnen in hetzelfde gebied, met andere mensen afkomstig van dezelfde lokale populatie. Dit ging generaties lang door en er ontstond een correlatie tussen specifieke DNA reeksen en geografische locaties. Dit gold in het bijzonder voor geografisch geïsoleerde plekken zoals het eiland Ierland.

Waarom zijn sommige etniciteiten geografisch gedefinieerd en andere niet?

Soms was de erfenis van dit endogamisch DNA niet noodzakelijk geografisch – het was mogelijk cultureel. Zo trouwden de meeste Joden (Asjkenazisch, Sefardisch of Mizrahi) of Mennonitische christenen binnen hun eigen groepen en kregen kinderen, generatie na generatie, waarbij ze een correlatie creëerden tussen bepaalde DNA reeksen en zekere culturele identiteiten.

De modellen zijn afkomstig van een compilatie van bronnen waaronder het MyHeritage Founder Populations Project, een van de grootste in zijn soort wat ooit is uitgevoerd. Voorouderpopulaties zijn groepen mensen die al generaties lang op dezelfde plek wonen. We hebben DNA kits naar mensen gestuurd op basis van hun achtergronden als genetisch vertegenwoordigers van hun geografische regio.

Waarom zijn etniciteiten gecategoriseerd op regio en niet op land?

De landsgrenzen veranderen na verloop van tijd: Etniciteiten worden meer op regio gecategoriseerd dan op land omdat de landsgrenzen een politieke constructie zijn die veranderen na verloop van tijd, in het bijzonder in gebieden waarin veel oorlog heeft gewoed. Het werkt veel nauwkeuriger om een genetisch patroon te herleiden naar een geografische regio waar mensen naar alle waarschijnlijkheid vele generaties lang met de eigen mensen trouwden, zonder je zorgen te hoeven maken of dat gebied toen Roemenië heette, of Hongarije in het jaar daarop en de Oekraïne drie jaar later.

Genetische gelijkenissen reiken over landsgrenzen heen: Een andere reden waarom het nauwkeuriger is om met regio‘s te werken in plaats van met landen, is omdat er zelfs voor reizen door de lucht ook al enige vorm van mobiliteit bestond en genetisch materiaal zich navenant verspreidde over de landsgrenzen heen. Daarom hebben zo veel etnische regio‘s overlappende grenzen – wanneer de regio‘s wijd verspreid zijn, zijn de grenzen geen harde lijnen, maar vaak meer vage schattingen van waar de genetische overeenkomst eindigt.

URL is copied to your clipboard.