URL is copied to your clipboard.

AutoClusters voor DNA Matches

AutoClusters voor DNA Matches

AutoClusters is een tool voor genetische genealogie waarmee DNA-matches die waarschijnlijk afstammen van gemeenschappelijke voorouders in een overzichtelijke grafiek worden gegroepeerd.  Deze eenvoudig te gebruiken tool is in samenwerking met Evert-Jan Blom van GeneticAffairs.com ontwikkeld en helpt u om uw DNA-matches groepsgewijs te onderzoeken, in plaats van als een groot aantal individuen. Dat is efficiënter en biedt inzicht in de takken van uw stamboom.

Een voorbeeld van een AutoClusters-grafiek (Klik om te vergroten)

In de laatste jaren hebben miljoenen mensen DNA-tests laten uitvoeren om inzicht te krijgen in hun familiegeschiedenis en om nieuwe verwanten te ontdekken. DNA-tests geven geen aanwijzingen over de exacte verwantschapsbanden. De resultaten van DNA Matching bevatten alleen geschatte relaties, zoals achterneef of -nicht. In sommige gevallen kan MyHeritage historische gegevens en stambomen combineren om de exacte verwantschapsbanden in te schatten (zie de functie Theory of Family Relativity™), maar dat is niet altijd mogelijk. De tool AutoClusters komt dan goed van pas!

AutoClusters organiseert uw MyHeritage DNA-matches in clusters van matches die waarschijnlijk afstammen van gemeenschappelijke voorouders. AutoClusters groepeert DNA-matches die waarschijnlijk tot dezelfde tak behoren en een gemeenschappelijke voorouder hebben. Deze clusters kunnen duidelijkheid verschaffen over de verwantschapsbanden tussen u en uw matches. Door stambomen van geclusterde matches te bekijken, kunnen gebruikers de hele tak in beeld brengen. Clusters zijn voor het gemak voorzien van kleurcodes en worden zowel in een krachtige grafiek als in een lijst gepresenteerd.

Meer over de AutoClusters-grafiek

Elk van de gekleurde cellen in een cluster vertegenwoordigt een snijpunt tussen twee van uw matches. Die mensen matchen dus behalve met u ook met elkaar. Deze cellen worden fysiek en op kleur gegroepeerd in een zeer overzichtelijke grafiek met clusters van gedeelde matches.

Iedere kleur vertegenwoordigt een cluster van gedeelde matches. Leden van een cluster matchen met u en met de meeste of alle andere clusterleden. Iedere persoon in een cluster behoort waarschijnlijk tot dezelfde voorouderlijke lijn, hoewel de meest recente gemeenschappelijke voorouder tussen de matches onderling en tussen u en de matches kan verschillen. Het generatieniveau van de clusters kan ook verschillen. Het ene cluster kan de tak van uw grootmoeder van vaderskant zijn, het andere cluster de tak van uw overgrootvader van vaderskant.

U kunt verschillende grijze cellen zien die niet tot een op kleur gegroepeerd cluster behoren. Ze vertegenwoordigen soms een gedeelde match waarbij een van de twee neven of nichten te nauw met u verwant is om tot één cluster te behoren. Aansluitende grijze cellen kunnen erop wijzen dat twee clusters aan elkaar gerelateerd zijn.

Een cluster (Klik om te vergroten)

Onder de grafiek worden alle clusters in een lijst weergegeven.

De clusters in lijstweergave (Klik om te vergroten)

In de lijst kunt u voor ieder cluster de stambomen van uw DNA-matches bekijken of de DNA Match openen om contact met die persoon op te nemen. We zijn van plan om in een toekomstige versie voor ieder cluster de voorouderlijke familienamen en voorouderlijke plaatsen op te nemen, die het vaakst bij de clusterleden voorkomen. Dit kan meer aanwijzingen geven over de identiteit van de gemeenschappelijke voorouders van het cluster. 

U kunt interessante clusters verder verkennen. Bekijk de stambomen van de clusterleden en probeer de gemeenschappelijke voorouders te identificeren. Dit kan leiden tot nieuwe onthullingen over uw eigen voorouders.

Toegang tot AutoClusters

Open AutoClusters met de menuoptie “DNA Tools” in het menu DNA.

De sectie DNA Tools openen (Klik om te vergroten)

De Tools-pagina is de plaats waar u geavanceerde tools vindt, zoals de chromosomenbrowser en AutoClusters. U kunt deze pagina ook openen via het tabblad “Tools” naast uw DNA-matches en uw etniciteitsschatting.

Klik op de pagina Tools op “Verkennen” in het keuze-item AutoClusters.

De sectie DNA Tools (Klik om te vergroten)

De pagina AutoClusters wordt geopend. Klik op “Genereren” om uw AutoClusters te maken. Als u DNA-kits voor meerdere personen beheert, dan selecteert u eerst een DNA-kit waarvoor u AutoClusters wilt genereren.

De pagina AutoClusters (Klik om te vergroten)

Afhankelijk van de serverbelasting door gebruikers kan het genereren van AutoClusters enkele minuten tot enkele uren in beslag nemen.

Zodra wij uw clusters hebben gegenereerd en ze klaar zijn om te bekijken, ontvangt u een e-mail met een ZIP-bestand met uw clusters als bijlage. Dit is de wijze waarop we onze eerste release uitrollen. We zijn van plan om de clusters in de toekomst in de MyHeritage-gebruikersinterface op te nemen en ze beter met uw matches te integreren. 

Het ZIP-bestand van de e-mailbijlage bevat drie bestanden: een HTML-bestand met een grafiek van de AutoClusters-analyse, een CSV-bestand met een spreadsheetversie van de AutoClusters-analyse en het bestand ReadMe.pdf, met nuttige informatie over AutoClusters en een beschrijving van de parameters die we automatisch hebben geselecteerd om de clusters te genereren.

Pak voor de beste weergave het ZIP-bestand uit op uw harde schijf. 

Momenteel kunt u slechts één AutoClusters-analyse per dag genereren voor iedere DNA-kit die u beheert.

Instellingen voor de AutoClusters-analyse

Om uw AutoClusters te genereren, analyseren we uw hoogwaardigste matches en groeperen we ze in de clusters met kleurcodes. We selecteren automatisch optimale drempelwaarden (zoals minimum- en maximumhoeveelheid gedeeld DNA in cM, en minimumhoeveelheid gedeeld DNA voor gedeelde matches). Het doel is om de beste clusters voor uw specifieke DNA-kit te genereren.

In het HTML-bestand en in het bestand ReadMe.pdf vermelden we welke parameters we hebben geselecteerd.

Conclusie

De tool AutoClusters maakt gebruik van geavanceerde technologie om DNA Matching nog nuttiger te maken. Het helpt u om uw DNA-matches efficiënter te onderzoeken, groepsgewijs in plaats van als individuen, en om gemeenschappelijke voorouders met uw DNA-matches op te sporen. AutoClusters is puur gebaseerd op DNA-resultaten, zonder dat er stambomen of historische gegevens aan te pas komen, en is een aanvulling op de functie Theory of Family Relativity™.

URL is copied to your clipboard.