URL is copied to your clipboard.

Gegevens van de burgerlijke stand, onmisbaar ingrediënt voor elke stamboom

Willeke Binnendijk

Gegevens van de burgerlijke stand, onmisbaar ingrediënt voor elke stamboom

Meer en meer mensen ontdekken tegenwoordig hoe leuk, interessant en verslavend het is om bezig te zijn met genealogie of stamboomonderzoek. Dit geldt zeker nu we massaal meer tijd in en om het huis doorbrengen. Met behulp van vele online websites waarop historische gegevens zijn te vinden, wordt het steeds eenvoudiger onderzoek te doen naar de eigen familiegeschiedenis. Wie net begint aan zijn of haar stamboom, begint vaak met de vraag: welke genealogische basisgegevens zijn er in Nederland zoal te vinden?

Burgerlijke stand

Een onmisbaar ingrediënt voor elke stamboom zijn gegevens van de burgerlijke stand. Eén van Napoleons belangrijkste verwezenlijkingen is dat hij in 1811 de Burgerlijke Stand invoerde in Nederland. Vanaf dat moment dienden geboorten, huwelijken, echtscheidingen en overlijdens officieel geregistreerd te worden.

Op 18 augustus 1811 verplichtte hij iedereen een vaste familienaam te kiezen. Toch waren achternamen op dat moment al in gebruik. Napoleon verplichtte iedereen om een definitieve spellingswijze te kiezen voor hun naam. Dit zorgde ervoor dat er geen verwarring meer mogelijk was.

De registers van de burgerlijke stand bestaan uit geboorte-, huwelijks-, en overlijdensregisters. Deze akten worden opgemaakt in de gemeente waar deze gebeurtenissen plaatsvinden. Om die reden is het heel gebruikelijk dat de geboorteakte van een specifiek persoon, zich in een andere gemeente bevindt dan de huwelijksakte, en de overlijdensakte ook weer in een andere plaats wordt gevonden.

Bevolkingsregisters

De bevolkingsregisters staan los van het systeem van de burgerlijke stand. Vanaf ongeveer 1830/1840 werd de gezinssamenstelling in bevolkingsregisters bijgehouden.

Ook is in deze registers na te gaan uit welke gemeente iemand afkomstig was en naar welke gemeente iemand is vertrokken. Als iemand verhuisde naar een andere gemeente, dan werd hij ook daar geregistreerd in het bevolkingsregister. De bevolkingsregisters lopen over het algemeen tot ongeveer 1920. De bevolkingsregisters zijn voor genealogisch onderzoek een goede aanvulling op de registers van de burgerlijke stand. Bij verhuizingen naar andere gemeentes worden huwelijken en overlijden namelijk in die andere gemeente geregistreerd. Aan de hand van het bevolkingsregister kunt u zien in welke gemeente u in de registers van de burgerlijke stand moet zoeken. Veel regionale archieven hebben deze bevolkingsregisters gescand. Vaak kunt u scans van de bevolkingsregisters inzien.

Gegevens burgerlijke stand op MyHeritage

Op MyHeritage is een schat aan informatie te vinden over gegevens van de burgerlijke stand in Nederland:

Nederland, geboortenregister 1811-1915

Nederland, huwelijksregister 1811-1940

Nederland, overlijdensregister 1811-1965

Onlangs is onze zoekmachine voor historische gegevens een nieuw en verbeterd design heeft gekregen. Het doorzoeken van onze schatkamer van 12,5 miljard historische gegevens is nu gemakkelijker en meer intuïtief. Nog een reden om eens een kijkje te nemen!

URL is copied to your clipboard.