URL is copied to your clipboard.

Hoe werkt DNA-matching?

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Hoe werkt DNA-matching?

DNA-matching is het proces van het sequencen van uw DNA en het vergelijken met het DNA van andere mensen in een database. Wanneer een persoon wordt gevonden met een aanzienlijke hoeveelheid DNA dat identiek is aan het jouwe, kan dat erop wijzen dat jullie een gemeenschappelijke voorouder hebben.

Maar hoe werkt dit proces ? Hoe komen DNA-testdiensten zoals MyHeritage van een speeksel sample tot een lijst van mensen die uw familie zouden kunnen zijn? In dit artikel zullen we onderzoeken hoe DNA Matching werkt.

Hoeveel DNA segmenten zijn er bij mensen?

Alle mensen hebben 22 paar autosomale chromosomen, en nog een paar geslachtschromosomen: 23 paar in totaal.

Deze chromosomen bevatten meer dan 3 miljard paren van nucleotiden, die de bouwstenen van DNA zijn. Elke nucleotide bevat een van de 4 basen:

  • Adenine (A)
  • Thymine (T)
  • Guanine (G)
  • Cytosine (C)

De basen paren aan elkaar om een streng DNA te vormen. A paart met T en G paart met C.

illustration of the structure of DNA
Illustratie van de structure van DNA

Het Human Genome Project, dat in 2003 werd voltooid, bevestigde dat 99,9% van het menselijk DNA identiek is. Het is de resterende 0,1% die verantwoordelijk is voor alle verschillen tussen menselijke wezens. Het is dus die 0,1% die door DNA-testdiensten wordt geanalyseerd om DNA-matches te ontdekken en schattingen van etniciteit te berekenen.

Hoe DNA wordt geërfd

Het geheim van DNA-matching ligt in DNA-overervingspatronen.

Volgens de basisprincipes van erfelijkheid erft u een bepaald percentage van uw DNA van elke voorouder. Hoe verder weg de voorouder, hoe kleiner het percentage DNA dat u deelt. Bijvoorbeeld, u erft:

  • 50% van uw DNA van elk van uw ouders
  • 25% van elke grootouder
  • 12.5% van elke overgrootouder

Uw broers en zussen en neven en nichten erven ook een bepaalde hoeveelheid DNA van uw gemeenschappelijke voorouder. En de hoeveelheid DNA die jullie delen geeft aan hoe ver jullie gemeenschappelijke voorouder van elkaar af staat. Als u bijvoorbeeld 50% van uw DNA deelt met iemand in uw generatie, betekent dit dat u een volle broer of zus bent, d.w.z. dat u afstamt van dezelfde ouders. Als u 12,5% deelt, betekent dat waarschijnlijk dat u volle neef en nicht bent, d.w.z. dat u één paar grootouders deelt.

Door te bepalen of u een significante hoeveelheid DNA met een bepaalde persoon deelt, kunnen DNA-testdiensten zoals MyHeritage concluderen dat u een gemeenschappelijke voorouder hebt, en door de hoeveelheid gedeeld DNA te berekenen, kunnen wij schatten hoe nauw verwant u bent.

Hoe DNA-matching werkt

Dus hoe bepalen wij of en hoeveel DNA u deelt met de andere mensen in onze database?

Wanneer uw sample in ons laboratorium aankomt, ondergaat het een extractieproces en wordt het omgezet in een computerbestand met uw DNA-gegevens.

Bij MyHeritage onderzoeken wij 700.000 SNP’s (single nucleotide polymorphisms) in uw DNA. Een SNP is een variatie in een basenpaar DNA dat dient als een marker die ons in staat stelt uw DNA te onderscheiden van dat van de meeste andere mensen. Als bijvoorbeeld 90% van de mensen op een bepaalde plaats in het genoom een G heeft, maar u heeft daar een A, dan betekent dit dat u op die plaats een SNP heeft.

Uw DNA-gegevensbestand bevat een lijn voor elke SNP die we bekijken, met vermelding van de basenvolgorde op die specifieke plaats.

Zodra uw DNA-gegevensbestand compleet is, analyseren wij uw resultaten en vergelijken deze met resultaten van andere kits in onze database om overeenkomende sequenties te identificeren.

Hier is een video over hoe het DNA-analyseproces in het laboratorium van MyHeritage eruitziet:

 

In dit artikel kunt u meer te weten komen over het proces van DNA-testen en -analyse: Hoe het testen van DNA in zijn werk gaat

Hoeveel DNA markers moeten overeenkomen voor een match?

Er is geen harde drempel voor het aantal SNP’s dat overeen moet komen om een DNA-match significant te laten zijn.

De mate van overeenkomst wordt uitgedrukt in percentages (bijvoorbeeld 25% gedeeld DNA) of in centimorgans (cM), een meeteenheid die de lengte van een gedeeld DNA-segment aangeeft.

Het aantal centimorgans of het percentage van de overeenkomst geeft soms duidelijk de verwantschap aan:

  • 50% match/3400 cM = ouder of kind
  • 25% match/1700 cM = grootouder, kleinkind, oom of tante, neef of nicht, halfbroer of halfzus
  • 12.5% match/850 cM = achterneef of -nicht, overgrootouder, achterkleinkind, oudoom of -tante, achterneef of -nicht, halfoom of -tante, halfneef of -nicht

Hoe verder weg het familielid, hoe meer variabiliteit. Of de overeenkomst belangrijk is voor uw onderzoek hangt af van wat u zoekt en wat uw doelen zijn.

Merk op dat het aantal gedeelde segmenten sterk kan variëren – het is de totale hoeveelheid gedeeld DNA die in deze gevallen de verwantschap aangeeft. Echter, als het gaat om het bepalen of een verre match inderdaad een gemeenschappelijke voorouder met u deelt, is de lengte van de gedeelde segmenten van groter belang. U kunt meer lezen over wat een sterke DNA-match is in dit artikel: Wanneer heb je een sterke DNA-match?

Voorbeelden:

Hoeveel DNA-segmenten delen broers en zussen?

Volledige broers en zussen delen ongeveer 2550 cM van hun DNA, wat neerkomt op 50% van hun DNA volgens sommige schattingsmethoden of ongeveer 37,5% volgens andere.

Hebben tweelingen hetzelfde DNA?

Eeneiige tweelingen delen 100% van hun DNA. Dit komt omdat eeneiige tweelingen worden gevormd uit één bevruchte eicel die zich in tweeën splitst en zich ontwikkelt tot twee afzonderlijke embryo’s. Ze zijn begonnen met dezelfde combinatie van genetisch materiaal, dus hun DNA is hetzelfde.

Twee-eiige tweelingen daarentegen zijn genetisch gezien net als andere broers en zussen en delen 37,5%-50% van hun DNA. Een twee-eiige tweeling ontstaat uit twee verschillende bevruchte eicellen, elk met hun eigen unieke combinatie van het DNA van hun ouders.

Hoeveel DNA-segmenten delen halfbroers en halfzussen?

Halfbroers en halfzussen die één ouder delen, delen ongeveer 25% van hun DNA, of ongeveer 1700 cM.

Hoeveel DNA-segmenten delen volle neven en nichten??

Volle neven en nichten delen ongeveer 12,5% van hun DNA, of ongeveer 850 cM.

Hoe lang duurt het om DNA te vergelijken?

Dit hangt af van de dienstverlener. De verwerking van MyHeritage DNA-kits neemt ongeveer 3-4 weken in beslag nadat ze in ons laboratorium zijn aangekomen.

Klik hier om uw MyHeritage DNA kit te bestellen

U kunt meer te weten komen over hoe DNA-matching werkt aan de hand van de volgende bronnen:

URL is copied to your clipboard.