URL is copied to your clipboard.

Genealogie Woordenlijst: Veelgebruikte DNA-termen uitgelegd

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Genealogie Woordenlijst: Veelgebruikte DNA-termen uitgelegd

Als je net je eerste stappen in de wereld van de genetische genealogie hebt gezet, heb je misschien veel termen voorbij horen komen en weet je niet helemaal zeker wat die allemaal te betekenen hebben.

In dit artikel gaan we nader in op de belangrijkste termen en hun verklaring.

DNA

DNA is een acroniem voor desoxyribonucleïnezuur: een stof die in bijna alle organismen voorkomt en die een “handleiding” vormt voor alle cellen in het lichaam over hoe dat organisme te vormen. Deze stof wordt overgenomen van onze biologische ouders: ongeveer 50% elk van de moeder en de vader.

Het bestuderen van ons DNA kan vele geheimen over ons, onze eigenschappen en neigingen, onze gezondheid en onze voorouders ontsluiten.

Nucleotide

Nucleotiden zijn de bouwstenen van het DNA. Elke nucleotide bestaat uit een base, een suikermolecuul en een fosforzuurmolecuul. Er zijn vier chemische stoffen die basen vormen: adenine (A), thymine (T), guanine (G) en cytosine (C). De basen paren met elkaar – A met T en G met C – om een DNA-streng te vormen.

Chromosomen

De meeste menselijke cellen bevatten 6 miljard nucleotideparen – 12 miljard nucleotiden in totaal. Dat is een zeer lange streng DNA! Om het geheel ordelijk te houden en ervoor te zorgen dat het celdelingsproces met minimale fouten verloopt, is het DNA georganiseerd in een aantal draadachtige “pakketjes”. Deze pakketten worden chromosomen genoemd.

Het menselijk genoom bevat 23 paar chromosomen (46 chromosomen in totaal). Er zijn twee soorten chromosomen bij de mens: allosomen, ook wel geslachtschromosomen of X- en Y-chromosomen genoemd, die verbonden zijn met het biologische geslacht van het individu, en autosomen (lichaamschromosomen), die dat niet zijn.

Autosomaal DNA

Autosomaal DNA is het DNA dat in de bovengenoemde autosomen wordt gevonden. Een autosomale DNA-test, zoals de MyHeritage DNA-test, onderzoekt alleen de informatie op die 22 chromosomen.

Y-DNA

Y-DNA is het DNA dat alleen op het Y-chromosoom wordt gevonden en dat alleen bij biologische mannen voorkomt. De allosomen van vrouwen bestaan uit twee X-chromosomen, terwijl die van mannen uit één X- en één Y-chromosoom bestaan. Het onderzoeken van het Y-DNA kan ons unieke informatie geven over de vaderlijke lijn van een biologische man.

mtDNA

mtDNA staat voor mitochondriaal DNA: DNA dat zich in een deel van de cel bevindt dat de mitochondrion wordt genoemd. Het grootste deel van ons DNA bevindt zich in de kern, of het centrum, van een cel, maar er is een bepaalde hoeveelheid die in het mitochondrium kan worden gevonden. Mitochondriën worden bijna uitsluitend doorgegeven van moeder op kind, dus het onderzoeken van uw mitochondriaal DNA kan u unieke informatie geven over uw moederlijn.

Genetische mutatie

Een genetische mutatie is een wijziging in de DNA-sequentie die optreedt tijdens het proces van DNA-replicatie: wanneer het DNA zichzelf kopieert om een enkele cel in tweeën te veranderen. Mutaties kunnen een “toevalstreffer” zijn die optreedt in een bepaalde groep cellen binnen een enkel individu, of een permanente verandering die wordt doorgegeven aan de volgende generatie via de voortplantingscellen van dat individu (sperma of eicellen).

Soms leiden deze erfelijke variaties tot veranderingen in waarneembare kenmerken, zoals de kleur van het oog of het haar, maar meestal is dat niet het geval. Het is echter door het analyseren van deze variaties, zelfs de variaties die geen waarneembare veranderingen veroorzaken, dat wetenschappers dingen kunnen bepalen zoals je etnische achtergrond en je gevoeligheid voor verschillende gezondheidsaandoeningen.

Genen versus Allelen

Een gen, zoals hierboven gedefinieerd, is een eenheid van overerving in ons DNA, terwijl een allel een variant is van een bepaald gen. Variaties in ons DNA ontstaan door een natuurlijk proces van mutatie, zoals hierboven beschreven.

Haplogroepen

In gewoon Engels is een haplogroep een genetische sequentie die wordt gevonden in meerdere individuen die een enkele gemeenschappelijke voorouder hebben. Meer specifiek is het een groep haplotypes, die groepen van allelen zijn die geërfd zijn van een enkele ouder. Haplogroepen zijn het meest relevant bij het bespreken van Y-DNA en mtDNA, omdat deze secties van het DNA alleen van de vader of de moeder worden geërfd en nooit vermengen, dus variaties die binnen deze secties worden geërfd blijven over het algemeen intact.

Genetische markers

Een genetische marker is een gen of sequentie van DNA dat een bekende locatie heeft op een chromosoom en kan worden gebruikt om individuen of soorten te identificeren.

Centimorgans

Een centimorgan is een eenheid van afstand tussen de chromosoomposities, die wordt gebruikt om delen van het DNA te meten die identiek zijn in twee individuen. Hoe langer een sectie van identiek DNA – hoe meer centimorgans van DNA ze delen – hoe nauwer die individuen waarschijnlijk met elkaar verbonden zijn.

DNA Match Clusters

“Clusters”, in de context van DNA-Matching, zijn groepen van DNA-Matches van een bepaald individu die ook met elkaar overeenkomen. Als je naar je DNA-Match-clusters kijkt, kan dit je aanwijzingen geven over hoe je verwant bent aan niet-geïdentificeerde DNA-Matches. Als je bijvoorbeeld niet weet hoe je verwant bent aan een bepaalde match, maar je vindt hem of haar in een cluster samen met de eerste neef van je moeder, dan weet je dat je waarschijnlijk verwant bent aan die mysterieuze match via je moeders kant. MyHeritage’s AutoClusters maakt het heel gemakkelijk om je DNA-Match-clusters te bekijken en te analyseren.

 

URL is copied to your clipboard.