URL is copied to your clipboard.

Hoe ver gaan de DNA-etniciteitsschattingen terug?

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Hoe ver gaan de DNA-etniciteitsschattingen terug?

Nadat u uw DNA-etniciteitsschatting van MyHeritage hebt ontvangen, zult u zich misschien afvragen hoe ver de resultaten teruggaan. En hoe betrouwbaar ze zijn.

In dit artikel bespreken we wat die etniciteitsrapporten u werkelijk vertellen over de herkomst van uw voorouders.

Hoe ver gaat de etniciteitsschatting terug?

Etniciteitsschattingen worden berekend op basis van voorouderpopulaties. Dat zijn bevolkingsgroepen die hun roots kunnen herleiden tot een specifieke plaats of etnische groep. Hun geschiedenis gaat 6 tot 15 generaties terug, of ruwweg 100 tot 400 jaar. Meer informatie over hoe MyHeritage etniciteitsschattingen op basis van DNA maakt, vindt u in het volgende artikel: Het Founder Populations Project: Hoe MyHeritage jouw etniciteit bepaalt.

Als u uw genetische groepen bekijkt, dan ziet u dat de tijdlijn voor groepen teruggaat tot het jaar 1600. De heatmap toont de concentraties van mensen die rond 1600 tot deze groep behoren. Daardoor ziet u waar uw voorouders ongeveer 400 jaar geleden waarschijnlijk woonden.

The Group Timeline for a Genetic Group on MyHeritage
De groepstijdlijn voor een genetische groep op MyHeritage

Waarom biedt MyHeritage geen haplogroepen?

De MyHeritage DNA-test is een autosomale test. Haplogroepen kunnen alleen worden geïdentificeerd via mitochondriaal DNA (mtDNA) en tests van het Y-chromosoom (Y-DNA). Haplogroepen zijn combinaties van unieke genetische sequenties die meestal samen van één ouder worden overgeërfd. Omdat mtDNA en Y-DNA beide min of meer intact van de moeder- of vaderlijn worden overgeërfd, worden deze sequenties, of haplotypen, ook min of meer ongewijzigd van moeder op kind (in het geval van mtDNA) of van vader op zoon (in het geval van Y-DNA) doorgegeven. Dat is de reden waarom haplogroepen u informatie kunnen geven die honderdduizenden jaren teruggaat.

Daartegenover staat autosomaal DNA. Autosomaal DNA wordt in willekeurige combinaties van beide ouders overgeërfd. Dat brengt met zich mee dat het DNA van een bepaalde voorouder van generatie op generatie vermengd en “verwaterd” zal raken. Bij een autosomale etniciteitsschatting vergelijken we uw DNA niet met het DNA van één gemeenschappelijke voorouder maar met het DNA van een voorouderpopulatie: een groep mensen van wie de voorouders aantoonbaar ten minste 6 generaties zijn te herleiden tot een bepaalde streek of etnische groep. Uw etniciteitsschatting is gebaseerd op hoeveel uw DNA overeenkomt met het DNA van de mensen in die groepen.

Hoewel haplogroepen u mogelijk veel verder terug in de tijd kunnen brengen dan autosomale DNA-resultaten, kunnen ze u alleen vertellen waar één specifieke lijn van voorouders vandaan kwam. Als het uw doel is om meer inzicht te krijgen in uw erfgoed en de unieke mix die is ontstaan vanuit beide kanten van uw familie, dan zal een autosomale DNA-test zoals die van MyHeritage u meer relevante informatie opleveren. Bovendien zijn de resultaten van DNA-etniciteit het betrouwbaarst wanneer ze worden gecombineerd met genealogische informatie. Hieronder leggen we uit waarom autosomale DNA-tests de beste soort test voor genealogisch onderzoek zijn.

Zijn de resultaten van de MyHeritage DNA test betrouwbaar?

De MyHeritage DNA-test is uiterst nauwkeurig en betrouwbaar bij het identificeren van DNA-matches. De etniciteitsschatting geeft voor de meeste mensen zeer nauwkeurige resultaten. Toch is het slechts een schatting. De resultaten moeten in de juiste context worden gezien, met in het achterhoofd de beperkingen die ermee gepaard gaan.

Uiteindelijk is de meest nauwkeurige manier om uw afkomst te achterhalen gedegen genealogisch onderzoek. DNA-matches zijn daarbij veel belangrijker dan de etniciteitsschatting. Met behulp van DNA-matches kunt u relatiepaden met bekende verwanten bevestigen en verwanten vinden die u misschien nog niet hebt ontmoet. Bijvoorbeeld, stel dat uw etniciteitsschatting zegt dat u voor 15% Scandinavisch bent, terwijl u nog nooit van Scandinavische voorouders hebt gehoord. Dan kunt u via DNA-matches misschien een achterneef vinden die hard bewijs kan leveren dat de overgrootouder die u gemeen hebt uit Scandinavië kwam.

Dit is nog een reden waarom de autosomale DNA-test om inzicht in uw afkomst te krijgen over het algemeen nuttiger is dan mtDNA- en Y-DNA-tests. Met een mtDNA- of Y-DNA-test zou u in het voorbeeld hierboven uitsluitend met die achterneef zijn gematcht, indien u beiden een ononderbroken lijn van moeders- of vaderszijde hebt die teruggaat tot dezelfde voorouder. Dat verkleint uw kansen om belangrijke familiebanden te ontdekken aanzienlijk. Klik hier om te lezen hoe u met de MyHeritage DNA-test uw vaderlijke en moederlijke lijnen kunt onderzoeken.

Hebt u nog vragen over de MyHeritage DNA-test? In deze blogpost kunt u er meer over lezen: Alles wat u wilt weten de MyHeritage DNA Test.

URL is copied to your clipboard.