URL is copied to your clipboard.

Genetische groepen op MyHeritage

Genetische groepen op MyHeritage

Genetische groepen splitsen de etniciteitsresultaten van MyHeritage op in 2.114 geografische regio’s, wat meer diepgang en dichtheid oplevert dan enige andere DNA-test die vandaag beschikbaar is. Met deze resultaten kunt u inzoomen op uw familiegeschiedenis en verwijzen naar specifieke provincies, districten of regio’s waar uw voorouders vandaan kwamen. Hieronder kunt u zien hoeveel genetische groepen er beschikbaar zijn voor elk van de 42 etniciteiten die momenteel worden ondersteund door MyHeritage DNA. Er zijn bijvoorbeeld 103 genetische groepen die overwegend Italiaans zijn en 54 groepen die Fins zijn:

 

Voor elke Genetische Groep biedt MyHeritage een uitgebreide pagina aan met gedetailleerde genealogische informatie. Deze bestaat uit een beschrijving van de groep, een heatmap die de belangrijkste plaatsen toont waar de mensen uit die groep woonden gedurende verschillende tijdsperioden (wat de migratiepatronen blootlegt), veelvoorkomende achternamen en voornamen in de groep, de meest voorkomende etniciteiten onder de leden van de groep, en andere Genetische Groepen die nauwe verwantschap hebben met de groep. Gebruikers kunnen deze informatie niet alleen bekijken voor Genetische Groepen waarvan is vastgesteld dat zij er onderdeel van zijn, maar ook voor elk van de andere Genetische Groepen op MyHeritage.

Genetische Groepen zijn fascinerend en kunnen inzicht bieden in de geschiedenis die uw voorouders door de generaties hebben meegemaakt. Zo kan er een provincie, district of regio worden aangewezen waar uw familie vandaan komt of kan migratie van de ene naar de andere locatie worden aangetoond, en vaak geven ze meer informatie over de familiegeschiedenis.

Stichterspopulaties Genetische Groepen

Stichterpopulaties Genetische Groepen zijn groepen mensen die eeuwenlang in hetzelfde gebied leefden, alleen binnen die groep trouwden, of misschien als groep migreerden. In de loop der tijd hebben zij unieke genetische karakteristieken ontwikkeld.

De nakomelingen van deze stichterpopulaties hebben veelzeggende stukjes DNA die zij hebben geërfd van de stichtervaders en -moeders van de groep. De MyHeritage DNA-test spoort deze kenmerken op, en door miljoenen DNA-microsegmenten te identificeren en vast te stellen tot welke Genetische Groepen deze segmenten behoren, zijn onze onderzoeksteams in staat geweest om MyHeritage DNA-gebruikers aan deze Genetische Groepen te koppelen.

Genetische Groepen verschillen van Etniciteitsschattingen, in die zin dat een bepaalde groep uit één of meerdere etniciteiten kan bestaan. Leden van een groep delen een geografische oorsprong, maar kunnen leden hebben met verschillende etnische achtergronden. Zo kan een genetische groep in Australië bestaan uit personen wier voorouders afkomstig zijn uit Engeland en Duitsland, maar die na hun migratie naar dezelfde stad een smeltkroes zijn geworden en een nieuwe eigen groep hebben gecreëerd.

Lid zijn van een Genetische Groep is niet gekoppeld aan een percentage; u bent lid van de groep of niet. Als u lid bent van een Genetische Groep dan betekent dit dat wij een voldoende aantal segmenten in uw DNA hebben gevonden die u met die groep associëren.

De herkomst van een MyHeritage gebruiker in Egypte wordt blootgelegd via deze Genetische Groep (klik om te zoomen)

Elke Genetische Groep waarvan u als onderdeel wordt gezien, krijgt een betrouwbaarheidsniveau toegewezen op basis van uw DNA-segmentinformatie. Lid zijn van een Genetische Groep met een laag betrouwbaarheidsniveau kan toch zeer interessant zijn en het betekent dat u verder afstamt van die groep.

U kunt lid zijn van meerdere genetische groepen omdat u mogelijk DNA heeft geërfd van de stamvaders of -moeders van meerdere genetische groepen. Hoewel de overgrote meerderheid van onze gebruikers na deze release een of meer Genetische Groepen in hun resultaten zal zien, zullen sommige gebruikers geen enkele Genetische Groep in hun resultaten zien, ofwel omdat zij afstammen van etniciteiten of groepen die MyHeritage zelden gebruiken, of omdat hun betrouwbaarheidsniveaus onder onze drempelwaarden lagen. Dit is onze eerste release van Genetische Groepen en wij zijn van plan om deze in de toekomst aanzienlijk te verbeteren, door meer gegevens toe te voegen en meer precisie te bieden, zodat er in de toekomst meer groepen van hogere kwaliteit zullen zijn.

Toegang tot genetische groepen op MyHeritage

Om uw genetische groepen te zien, gaat u naar het gedeelte ‘Etniciteitsschatting’ onder het tabblad DNA op de navigatiebalk. We sturen ook een e-mailaankondiging naar elke gebruiker met een DNA-kit op MyHeritage, waarin we hen uitnodigen om hun genetische groepen te bekijken.

Toegang tot Genetische Groepen op MyHeritage

Genetische Groepen maken deel uit van de Etniciteitsschatting in de DNA-resultaten, en vullen de 42 etniciteiten op hoog niveau aan met percentages. De etniciteiten op hoog niveau zijn niet veranderd in deze update, maar de pagina Etniciteitsschatting zelf heeft een nieuwe en verbeterde gebruikersinterface. Als u Genetische Groepen heeft, zullen deze verschijnen onder uw etniciteiten in het linkerpaneel.

Voorbeeld van Genetische Groepen van een MyHeritage gebruiker uit Chili, wiens voorouders uit Spanje kwamen (klik om te zoomen).

Als een Genetische Groep een prominente etniciteit lijkt te hebben voor zijn leden en de gebruiker heeft die etniciteit ook in sterke mate, dan zal de Genetische Groep geschaard worden onder die etniciteit in de resultaten. Anders wordt de groep onderaan in de lijst afzonderlijk vermeld onder de rubriek “Extra genetische groep(en)”.

Als u meerdere DNA-kits beheert, kunt u gemakkelijk van de ene naar de andere kit overschakelen met behulp van het keuzemenu naast uw naam bovenaan de pagina.

Genetische Groepen worden op de kaart weergegeven als veelhoeken met een dunne rand eromheen (in tegenstelling tot de etniciteiten, die zonder rand worden weergegeven). In het voorbeeld hieronder kreeg de gebruiker een etniciteitsresultaat van 97.7% “Japans en Koreaans”, maar een van de Genetische Groepen eronder geeft een veel hogere dichtheid.

Amerikaanse gebruiker leert dat zijn voorouders afkomstig zijn van het Japanse eiland Okinawa (klik om te zoomen)

U kunt lid zijn van verschillende Genetische Groepen. Als u met de muis over de namen van de Genetische Groepen in het linker paneel gaat, of over de veelhoek voor die groep op de kaart, ziet u ook een beschrijving en het betrouwbaarheidsniveau voor die groep.

Beschrijving van een genetische groep

Betrouwbaarheidsslider

De nieuwe interface bevat een handige betrouwbaarheidsslider boven de lijst met etniciteiten waarmee u het betrouwbaarheidsniveau kunt selecteren van de Genetische Groepen die voor uw DNA-kit worden weergegeven.

Wanneer u een niveau kiest, zullen wij uw genetische groepen weergeven die gelijk zijn aan of hoger zijn dan dat betrouwbaarheidsniveau. Er zijn drie betrouwbaarheidsniveaus: laag, gemiddeld en hoog. Het standaard betrouwbaarheidsniveau is het hoogste betrouwbaarheidsniveau waarbij ten minste drie genetische groepen worden weergegeven.

De betrouwbaarheidsslider gebruiken (klik om te zoomen)

Als u laag kiest, ziet u alle Genetische Groepen waar u lid van bent. Als U gemiddeld kiest, ziet U Genetische Groepen waar U lid van bent met een gemiddelde tot hoge waarschijnlijkheid. Kiest u voor hoog, dan ziet u alleen de Genetische Groepen waarvan u met een hoge waarschijnlijkheid deel van uitmaakt. In het bovenstaande voorbeeld toont het standaard niveau van medium 4 van de 6 genetische groepen. Door het vertrouwensniveau op laag te zetten worden alle 6 groepen waartoe deze gebruiker behoort getoond, en door de slider op hoog te zetten wordt slechts 1 van de 6 groepen getoond.

Het betrouwbaarheidsniveau is afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van de segmenten die u deelt met de genetische gegevens die elke groep vertegenwoordigt. Wij beschikken over algoritmen om aan elke groep in uw resultaten het betrouwbaarheidsniveau toe te kennen dat bepaalt hoe groot de kans is dat u tot die groep behoort. Aangezien deze analyse gebaseerd is op segmenten, overwegen wij om deze segmenten die u associëren met een bepaalde Genetische Groep in de toekomst te tonen in de Chromosomen Browser op MyHeritage.

In sommige gevallen, waar alle Genetische Groepen hetzelfde betrouwbaarheidsniveau hebben, zullen wij de slider niet tonen. Als u bijvoorbeeld vier Genetische Groepen heeft, en ze hebben allemaal een gemiddeld betrouwbaarheidsniveau, dan zullen wij de slider niet laten zien boven uw etniciteitsresultaten, omdat het dan overbodig is.

Hiërarchie van Genetische Groepen en Etniciteiten

Genetische Groepen maken gebruik van een gepersonaliseerde hiërarchie. Dit betekent dat elke Genetische Groep waartoe u behoort gerangschikt zal worden onder een etniciteit die het beste past bij die Genetische Groep en uw eigen DNA-resultaten.

Zo heeft bijvoorbeeld de genetische groep Malta een mix van Italiaanse en Noord-Afrikaanse afkomst. Als u lid bent van deze Maltese groep, en een hoog percentage Italiaans bloed heeft, zal de Maltese groep onder uw Italiaanse etniciteit worden geplaatst. Als u echter lid bent van de Maltese groep en een Noord-Afrikaanse achtergrond heeft, maar geen Italiaanse, dan zal in dit geval dezelfde genetische groep gerangschikt worden onder de Noord-Afrikaanse etniciteit.

In het onderstaande voorbeeld zijn 5 Genetische Groepen met hoge betrouwbaarheid gerangschikt onder de etniciteit Iers, Schots en Welsh, wat de primaire etniciteit van deze gebruiker is:

Genetische groepen rangschikken onder een etniciteit

Als er geen dominante etniciteit is die u deelt met een Genetische Groep, zal deze worden geplaatst in een nieuwe categorie onderaan de resultaten van uw Etniciteitsschatting, genaamd “Additionele Genetische Groepen” (of “Genetische Groepen” als al uw groepen daar vermeld staan).

Wij zullen uw genetische groepen alleen onder een specifieke etniciteit plaatsen als wij ervan overtuigd zijn dat deze daar thuishoort. Als u bijvoorbeeld deel uitmaakt van de Maltese groep, en u heeft zeer vergelijkbare etniciteitspercentages voor zowel de Italiaanse als de Noord-Afrikaanse etniciteit (die beide veel voorkomen in deze Genetische Groep), dan kunnen wij niet bepalen welke van de twee het meest geschikt is om de Genetische Groep onder te plaatsen, en in plaats daarvan zal uw Maltese Genetische Groep verschijnen onder “Extra Genetische Groepen”.

Genetische Groepen zijn gebonden aan een populatie in plaats van aan een bepaalde etniciteit, en binnen die populatie kunnen er meerdere etniciteiten zijn. Houdt u er rekening mee dat de plaatsing van een Genetische Groep niet noodzakelijkerwijs verklaart waarom u lid bent van die groep, en zodra etniciteiten op MyHeritage worden verfijnd (zie meer daarover hieronder), kan de plaatsing van de Genetische Groep in uw resultaten veranderen.

Aanvullende informatie over elke Genetische Groep

Naast de lijst van Genetische Groepen waartoe u behoort, biedt MyHeritage een drill-down pagina met aanvullende genealogische inzichten over elke groep, inclusief de belangrijkste plaatsen waar de leden hebben gewoond gedurende verschillende tijdsperioden in de afgelopen paar eeuwen, gemeenschappelijke voorouderlijke achternamen en voornamen, gemeenschappelijke etniciteiten onder de leden van de groep, en meer.

Klik op de naam van een genetische groep in het linkerpaneel of op de veelhoek van de genetische groep op de kaart, en een gedetailleerde pagina toont meer informatie over die groep. De standaard tijdsperiode is 1900-1950 en u kunt andere tijdsperioden selecteren als u dat wilt.

Een MyHeritage gebruiker die lid is van de mormoonse kerk ontdekt dat de identiteit van zijn voorouders, en dus zijn familiegeschiedenis, in zijn genen is vastgelegd (klik om te zoomen)
Dezelfde Mormoonse gebruiker kan meer te weten komen over waar de voorouders in deze groep vandaan komen uit Europa en waar zij zich gevestigd hebben binnen de Verenigde Staten. Deze speciale animatie die wij voor een specifieke genetische groep van mormonen hebben gemaakt, vertelt het verhaal van de mormonen in de VS over een periode van 400 jaar, en biedt verhelderende informatie over de migratiegeschiedenis van de groep (klik om de animatie te bekijken)

Gebruik de pijlen boven de groepsnaam om van groep naar groep te gaan in uw resultaten.

Laten we eens verder inzoomen om te zien welke informatie deze pagina bevat.

Over deze groep

Onder de groepsnaam wordt de beschrijving van de groep weergegeven.

U ziet ook het aantal DNA-kits dat is gebruikt om de groep te vormen, en het aantal DNA-kits dat aan stambomen is gekoppeld. Het aantal referentiekits dat is gebruikt om elke Genetische groep te definiëren kan u helpen te bepalen welke groepen het meest voorkomen onder MyHeritage gebruikers. Terwijl sommige groepen groot zijn en gebaseerd zijn op duizenden kits, zijn andere meer zeldzamer en komen van een klein aantal kits. Beide kunnen een even boeiend verhaal vertellen, en interessant zijn om verder te onderzoeken.

Daaronder wordt het betrouwbaarheidsniveau voor deze groep vermeld in uw resultaten.

Vink het vakje “Alles uitklappen” aan om alle gegevens te tonen die we voor elk van de categorieën hebben.

Gedetailleerde informatie over een Genetische Groep (klik om te zoomen)

Top Plaatsen

Dit gedeelte toont landen en steden over de hele wereld waar leden van de Genetische Groep woonden tijdens een bepaalde tijdsperiode. U kunt inzoomen om de precieze verblijfplaats van de groep te zien gedurende verschillende tijdsperioden, van de 17e eeuw tot aan nu. Dit gedeelte correspondeert met de kaart aan de rechterkant die deze plaatsen weergeeft.

Top plaatsen voor de Genetische Groep Oost Ierland en Engeland, 1600-1650 (klik om te zoomen).

Gebruik de “tijdsperiode” selector boven de kaart om verschillende verdelingen van plaatsen te zien, zowel in de lijst aan de linkerkant als op de kaart, voor verschillende tijdsperioden.

Veranderen van de tijdsperiode voor de Top plaatsen van een genetische groep (klik om te zoomen)

We zijn van plan om de lijst van Top plaatsen in de komende weken te verbeteren, zodat het een meer georganiseerde hiërarchie krijgt en landen nauwkeuriger “stemmen” krijgen van de steden eronder, zodat dit gedeelte van de pagina meer bruikbare informatie zal geven.

Veel voorkomende achternamen

Leden van Genetische Groepen hebben vaak voorouderlijke achternamen die veel vertellen over de identiteit van de groep. Als u een van deze voorouderlijke achternamen in uw stamboom heeft, kan dit uw band met de groep verder bevestigen. De staven geven aan hoe vaak deze achternamen voorkomen in de stambomen die zijn gebruikt om deze groep te vormen.

Gebruikelijke achternamen voor de genetische groep Oost-Ierland en Engeland

Veel voorkomende voornamen

Leden van Genetische Groepen hebben vaak kenmerkende voornamen. De staven geven aan hoe vaak deze voornamen voorkomen in de stambomen waaruit deze groep is samengesteld.

Common given names for the Genetic Group of Southern Sweden

Gemeenschappelijke etniciteiten

Elke genetische groep bestaat uit individuen van een of meer etniciteiten. Het kan interessant zijn om te zien welke groepen minder etniciteiten bevatten en meer homogeen zijn, en welke meer gemengd zijn. De balken geven de etniciteiten aan die gemeenschappelijk zijn onder de DNA-kits die zijn gebruikt om deze groep te vormen.

Gemeenschappelijke etniciteiten voor de genetische groep van Portugal (Madeira). De lijst is eenvoudig: ze zijn allemaal Iberisch! Dit zijn DNA-resultaten van een MyHeritage gebruiker geboren in Rio da Janeiro, Brazilië, wiens beide ouders geboren zijn in Funchal, de hoofdstad van Madeira.

Verwante groepen

Dit zijn groepen die een sterke verwantschap hebben met de Genetische Groep die u momenteel bekijkt. Elke verwante groep kan genetische overeenkomsten hebben met uw groep als gevolg van geografische nabijheid en mogelijke huwelijken tussen leden van de twee groepen gedurende generaties.

Gerelateerde groepen waarvan u ook lid bent, worden met een gekleurd pictogram weergegeven. De verwante groepen waarvan u geen lid bent, worden met een grijs icoon getoond.

Verwante groepen voor de Genetische Groep van Oost Ierland en Engeland

Alle Genetische Groepen verkennen

U kunt alle 2.114 Genetische Groepen op MyHeritage bekijken, inclusief alle groepen waar U geen lid van bent. Om dit te doen, klikt u op “Toon alle beschikbare regio’s” onder in het linkerpaneel op de pagina Etniciteitsschatting. MyHeritage zal dan alle beschikbare Genetische Groepen weergeven, onder een etniciteit hiërarchie, waarbij wordt weergegeven hoeveel Genetische Groepen er onder elke etniciteit te vinden zijn.

Alle 2.114 Genetische Groepen bekijken (klik om te zoomen)

Klik vervolgens op een van de vermelde etniciteiten. MyHeritage toont het in een uitgebreide pagina die een representatieve afbeelding bevat (dit is nieuw in deze update). Dan zal de pagina de Genetische Groepen tonen die U onder deze etniciteit heeft (indien aanwezig) en verder zullen alle Genetische Groepen worden getoond. Klik op een van hen om het te verkennen. U kunt er met de muis overheen gaan om een beschrijving te krijgen en de hoofdpolygoon op de kaart te zien.

Het bekijken van de etniciteit van Meso-Amerika en de Andes (klik om te zoomen)
Balkan etniciteit en de 53 genetische groepen daarbinnen bekijken (klik om te zoomen)

U kunt op het geluidspictogram klikken om een kort en lief origineel deuntje af te spelen dat we voor elke etniciteit hebben gecomponeerd om een voorproefje van de cultuur te krijgen.

Geschiktheid

Genetische Groepen zijn gratis beschikbaar voor iedereen die al getest heeft met MyHeritage DNA. Ze zijn beschikbaar gemaakt voor al onze gebruikers op de pagina Etniciteitsschatting.

Als u met een andere dienst hebt getest en uw DNA-resultaten vóór 16 december 2018 naar MyHeritage hebt geüpload dan heeft u voor altijd gratis toegang tot geavanceerde DNA-functies, en kunt u Genetische Groepen gratis bekijken onder uw Etniciteitsschatting.

Als u uw ruwe DNA-gegevens na die datum vanuit een andere testservice naar MyHeritage hebt geüpload en momenteel geen toegang hebt tot de Etniciteitsschatting, kunt u een eenmalige ontgrendelingsvergoeding van $29 per kit betalen en volledige toegang krijgen tot geavanceerde DNA-functies (AutoClusters, Theorie van Familierelativiteit™, Chromosomenbrowser, Gedeelde voorouderlijke plaatsen, en meer), waaronder Genetische Groepen. U kunt ook een MyHeritage Complete-abonnement aanschaffen, waarmee u toegang krijgt tot de geavanceerde DNA-functies (waaronder Genetische Groepen) voor alle DNA-kits die u beheert, evenals vele andere voordelen zoals een onbeperkte stamboomgrootte, toegang tot de 12,7 miljard historische records van MyHeritage, automatische Record Matches en Smart Matches™, en nog veel meer. Meer informatie over onze abonnementen vindt u hier.

Als u nog geen MyHeritage DNA-test hebt gedaan, bestel dan vandaag nog uw kit.

Als u uw DNA bij een andere dienst hebt getest en het nog niet naar MyHeritage hebt geüpload, kunt u het nu uploaden. Dan kunt u uw genetische groepen ontgrendelen die ’s nachts voor u worden berekend.

Hoewel haar etniciteiten gemengd zijn met Europese, Afrikaanse en Aziatische invloeden, wijzen meerdere Genetische Groepen de oorsprong van de inheemse voorouders van deze gebruiker in Midden-Amerika aan (klik om te zoomen)

 

URL is copied to your clipboard.