URL is copied to your clipboard.

DNA-resultaten en het filteren van uw DNA-matches

DNA-resultaten en het filteren van uw DNA-matches

De pagina’s met DNA-matches zijn georganiseerd in vier verschillende tabbladen: een tabblad Overzicht, een tabblad Etniciteitsschatting, een tabblad DNA-matches en een tabblad Tools. 

Bovenaan staat de naam van degene van wie u op dat moment de resultaten bekijkt. Als u tussen de verschillende tabbladen heen en weer springt, ziet u steeds de resultaten voor dezelfde persoon, of het nu gaat om een overzicht, een etniciteitsschatting, DNA-matches of geavanceerde tools. Als u meer dan één DNA-testkit beheert, dan kunt u de persoon van wie u de resultaten bekijkt, wijzigen door te klikken op “Iemand anders selecteren”. Selecteer vervolgens een andere persoon in het vervolgkeuzemenu.

Gebruik “Iemand anders selecteren” om de resultaten van een andere DNA-testkit te bekijken (klik om te vergroten)

Tabblad overzicht

Bovenaan het tabblad Overzicht ziet u de hoogste etniciteitspercentages uit de etniciteitsschatting. Als er meer dan drie etniciteiten in de etniciteitsschatting voorkomen, worden ze hier niet allemaal weergegeven.

Klik op “Volledige schatting bekijken” om het tabblad Etniciteitsschatting te openen. Daar ziet u een volledige lijst van uw etniciteiten met alle percentages.

Het tabblad Etniciteitsschatting openen (klik om te vergroten)

Onder de voornaamste etniciteiten op het tabblad Overzicht wordt een overzicht van de DNA-matches weergegeven, met de drie grafische filters voor naaste familie, uitgebreide familie en verre verwanten.

Om al uw (ongefilterde) DNA-matches te bekijken, klikt u op “DNA-matches bekijken”. Het tabblad DNA-matches wordt dan geopend.

Het tabblad DNA-matches openen (klik om te vergroten)

Tabblad Etniciteitsschatting

In the second tab, you’ll find full Ethnicity Estimate results.

Tabblad Etniciteitsschatting (klik om te vergroten)

Als u het selectievakje “Gebeurtenissen uit uw stamboom weergeven” inschakelt, dan worden alle plaatsen waar uw voorouders zijn geboren en gestorven in een overlay over de etniciteitsresultaten weergegeven. U kunt dan vergelijken in hoeverre uw etniciteitsschatting overeenkomt met gebeurtenissen in uw stamboom. Deze aanvullende weergave plaatst uw etniciteitsschatting in de context van uw familiegeschiedenis en kan u een goed uitgangspunt voor verder onderzoek bieden.

Etniciteitsschatting met een overlay met de familiegeschiedenis (klik om te vergroten)

Tabblad DNA-matches

Het derde tabblad brengt u naar de pagina met DNA-matches met geavanceerde filtermogelijkheden, die u met sorteren en zoeken kunt combineren.

Tabblad DNA-matches (klik om te vergroten)

Tabblad Tools

Het vierde en laatste tabblad is Tools. Dat tabblad biedt toegang tot verschillende geavanceerde DNA-functies, zoals de chromosomenbrowser, AutoClusters en de etniciteitskaart.

Tabblad DNA-tools

De stambomen van DNA-matches bekijken

Selecteer “Stamboom bekijken” op de pagina met DNA-matches om de stamboom automatisch in stamboomweergave te openen.

DNA-matches filteren

DNA-matches zijn mensen die DNA-segmenten met u delen. Van iedere DNA-match wordt verondersteld dat hij of zij met u verwant is, met een of meer gedeelde DNA-segmenten die van een of meer gemeenschappelijke voorouders zijn overgeërfd. De DNA-database van MyHeritage is inmiddels zo groot geworden dat de meeste gebruikers van MyHeritage duizenden DNA-matches hebben. Het beheren en begrijpen van al die matches is een hele uitdaging geworden. Het nieuwe filtersysteem biedt daarbij uitkomst. 

Door het toepassen van filters kunt u steeds een deelverzameling van uw DNA-matches bekijken. U kunt u daardoor concentreren op DNA-matches die aan bepaalde criteria voldoen en die voor u het interessantst zijn. Op de pagina DNA-overzicht kunt u uw DNA-matches eenvoudig op relatie, land of etniciteit filteren. Met de filterwerkbalk kunt u meerdere filters combineren en matches filteren op basis van aanvullende criteria, zoals matches die over een stamboom of voorouderlijke namen beschikken of die Smart Matches™ met u delen.

Het filteren van DNA-matches kan worden gecombineerd met sorteren en zoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk zoeken naar al uw DNA-matches met “Gordon” in hun eigen naam of als een voorouderlijke achternaam. Daarna kunt u filters toepassen om alleen DNA-matches met een bepaalde etniciteit of in een bepaald land te bekijken. Die resultaten kunt u tot slot alfabetisch of op de hoeveelheid gedeeld DNA sorteren.

Werken met de filters

U opent de overzichtspagina met de grafische filters voor DNA-matches door te klikken op de menuoptie “Overzicht” in het menu “DNA”:

De grafische filters openen (klik om te vergroten)

Op de pagina DNA-overzicht wordt een samenvatting van uw etniciteitsschatting weergegeven, met een link naar de volledige schatting. Hieronder ziet u een grafische weergave van de DNA-matches, uitgesplitst naar hun relatie met u, land van verblijf en etniciteiten.

Tabblad DNA-overzicht (klik om te vergroten)

Nu volgt een gedetailleerde beschrijving van de nieuwe filters.

Filteren op relatie

Met behulp van het relatiefilter kunt u gemakkelijk zien hoeveel van de DNA-matches naaste familie zijn (directe familie tot en met de eerste neven en nichten), uitgebreide familie (eerste neven en nichten eenmaal verwijderd tot en met tweede neven en nichten tweemaal verwijderd) of verre verwanten (derde neven en nichten en nog verder verwant). Sommige gebruikers zijn meer geïnteresseerd in matches met naaste familie, terwijl anderen alles over verre verwanten willen weten. U kunt eenvoudig bijhouden hoeveel matches u in elke categorie hebt en u ziet het meteen als u nieuwe matches hebt in een categorie die voor u van groot belang is. Binnenkort zullen we indicatoren toevoegen voor de onderdelen Naaste familie en Uitgebreide familie, zodat u in één oogopslag kunt zien of u nieuwe matches hebt in een van deze categorieën.

Relatiefilter (klik om te vergroten)

 

Als u uw muisaanwijzer over een relatiecategorie beweegt, wordt de bijbehorende ring in de grafische weergave paars.

 Klik op de naam van de categorie of op de bijbehorende ring om de pagina met DNA-matches te openen. De DNA-matches op die pagina zijn automatisch gefilterd, zodat er alleen matches uit de door u gekozen relatiecategorie worden weergegeven.

Voorbeeld: filteren op relatie om alleen matches uit de categorie Uitgebreide familie weer te geven (klik om in te zoomen)

Filteren op locatie

Dit filter toont u hoeveel matches u hebt in elk land van verblijf over de hele wereld.

Landenfilter (klik om te vergroten)

Klik op een land op de kaart of in de lijst rechts om de pagina met DNA-matches te openen. De DNA-matches op die pagina zijn automatisch gefilterd, zodat er alleen matches uit het door u gekozen land worden weergegeven.

Voorbeeld: filteren op land om alleen matches weer te geven die in Noorwegen wonen (klik om in te zoomen)

Opmerking: om consistent te blijven is dit filter gebaseerd op het land van verblijf van uw matches en niet op stamboomgegevens, zoals het geboorteland. Het geboorteland kan zeer nuttig zijn, en verschilt soms van het huidige land van verblijf, maar het is niet beschikbaar voor DNA-matches zonder stamboom.

Filteren op etniciteit 

Het etniciteitsfilter laat u zien hoeveel van uw matches tot de 42 bevolkingsgroepen behoren die door MyHeritage DNA worden ondersteund. DNA-matches moeten voor minstens 10% tot een bepaalde bevolkingsgroep behoren om te worden uitgefilterd.

Etniciteitsfilter (klik om te vergroten)

De etniciteiten bovenaan het filter zijn uw eigen etniciteiten (gesorteerd op percentage), omdat dit waarschijnlijk de matches zijn die u het eerst wilt onderzoeken. Sommige DNA-matches zullen bij meerdere etniciteiten worden vermeld. Daarom is het totaal van de getallen aan de rechterkant groter dan het aantal matches dat u hebt. Dit is een goede plaats om te bepalen welke van de gemelde etniciteiten onjuist zouden kunnen zijn. Als MyHeritage bijvoorbeeld heeft geschat dat u voor 1,2% Italiaans bent, terwijl u absoluut geen matches hebt met mensen die (voor minstens 10%) Italiaans zijn, dan is het waarschijnlijk dat de inschatting van uw Italiaanse etniciteit verkeerd is. Onthoud altijd dat de etniciteitsschatting precies is wat het zegt dat het is: een schatting. De gegevens kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Etniciteiten waarvoor u veel matches hebt, zullen eerder een grote rol spelen in uw eigen herkomst.

Houd er ook rekening mee dat de bevolkingsgroepen die door MyHeritage zijn getest geen evenredige afspiegeling van de wereldbevolking vormen. Sommige etniciteiten zijn oververtegenwoordigd en andere zijn ondervertegenwoordigd. Er zijn zó veel mensen uit Europese bevolkingsgroepen op MyHeritage dat u er ongetwijfeld veel als match hebt, zelfs als u helemaal geen Europese etniciteit hebt. Een ander illustratief voorbeeld is dat u misschien 0% Keniaans bent maar toch enkele matches hebt met personen met een Keniaanse etniciteit. Hoe is dat mogelijk? Deze mensen hebben Keniaans DNA van hun voorouders ontvangen. Dat zijn echter niet dezelfde voorouders als de voorouders die ze met u delen, maar voorouders uit hun andere lijnen.

Klik op één van de etniciteiten om de pagina met DNA-matches te openen. De matches zijn automatisch gefilterd om alleen matches weer te geven die over die specifieke etniciteit beschikken (voor ten minste 10% van hun etniciteitsschatting).

Voorbeeld: filteren op etniciteit om alleen matches met een Noord- en West-Europese etniciteit weer te geven (klik om in te zoomen)

Als u een bepaalde etniciteit in uw eigen etniciteitsschatting hebt die u intrigeert, dan kunt u dit filter gebruiken om uw DNA-matches met die etniciteit te bekijken. Misschien kunt u de verwantschapsbanden bepalen en daardoor te weten komen welke van uw voorouders die bepaalde etniciteit hebben ingebracht.

De filter werkbalk gebruiken

De filterwerkbalk maakt deel uit van de pagina met DNA-matches en wordt automatisch weergegeven als er een filter is ingeschakeld. In alle bovenstaande voorbeelden is de pagina met DNA-matches geopend op het moment dat er een grafisch filter op de pagina DNA-overzicht werd ingeschakeld. Het filter werd dan vet op de filterwerkbalk weergegeven. U kunt de filterwerkbalk echter ook direct openen.

 

Ga hiervoor naar de pagina DNA-matches door in het menu “DNA” op “DNA Match” te klikken.

De pagina met DNA-matches openen (klik om te vergroten)

Klik op de pagina DNA-matches op “Filters”, naast het trechterpictogram. De filterwerkbalk wordt dan weergegeven, zoals hieronder wordt getoond:

De filterwerkbalk openen (klik om te vergroten)

De filterwerkbalk biedt toegang tot de eerder beschreven filters (relatie, locatie en etniciteit). U kunt hier ook meerdere filters tegelijk toepassen. Als er meer dan één filter wordt geselecteerd, dan worden deze inclusief toegepast (met behulp van EN-logica, bijvoorbeeld filter1 EN filter2 EN filter3). U kunt bijvoorbeeld uw DNA-matches filteren om alle personen weer te geven die in de Verenigde Staten wonen EN Asjkenazisch-Joods zijn. Als een ander voorbeeld, kunt u al uw matches met in Nederland wonende familieleden bekijken.

Het eerste item op de filterwerkbalk is het stamboom-detailfilter. Dat filter verdient alle aandacht. U kunt dit filter toepassen om uitsluitend matches te zien die over een stamboom beschikken of voorouderlijke achternamen of Smart Matches™ met u delen. Dit is nuttig bij het isoleren van de DNA-matches die voor uw onderzoek het waardevolst kunnen zijn. Gedeelde voorouderlijke achternamen kunnen u helpen om erachter te komen hoe een match met u verwant is. Dat geldt in het bijzonder voor zeldzame achternamen. Bijvoorbeeld, als u en uw DNA-match de ongebruikelijke achternaam Kopelevitch delen, en het is de achternaam van uw grootvader en de meisjesnaam van de grootmoeder van uw match, dan kan dit laten zien hoe jullie beiden verwant zijn: door middel van een gezamenlijke Kopelevitch-voorouder.

Stamboomdetailfilter op de filterwerkbalk (klik om te vergroten)

Hieronder ziet u een voorbeeld van het toepassen van een filter voor gedeelde voorouderlijke familienamen. De gedeelde achternaam “Gordon” is gevonden:

Filteren op gedeelde voorouderlijke achternamen (klik om te vergroten)

Met het relatiefilter op de filterwerkbalk kunt u uw DNA-matches filteren op hun relatie met u en ervoor kiezen alleen naaste familie, uitgebreide familie of verre verwanten weer te geven.

Relatiefilter op de filterwerkbalk (klik om te vergroten)

Met het locatiefilter filtert u uw DNA-matches op het land waar ze verblijven. U kunt dat filter combineren met extra filters om in te zoomen op zeer interessante DNA-matches.

Locatiefilter op de filterwerkbalk (klik om te vergroten)

Tot slot kunt u uw DNA-matches nog met het etniciteitsfilter filteren. U kunt dan alleen die matches bekijken die over minstens 10% van een bepaalde etniciteit in hun etniciteitsschatting beschikken.

Etniciteitsfilter op de filterwerkbalk (klik om te vergroten)

 Zoals eerder uitgelegd, kunt u meer dan één filter tegelijk toepassen. Als u bijvoorbeeld filtert op de relatie “Uitgebreide familie” en de etniciteit “Iers, Schots en Welsh”, dan ziet u uitsluitend uw DNA-matches die aan beide voorwaarden voldoen. U ziet dan bijvoorbeeld welke voor minstens 10% Ierse, Schotse of Welshe DNA-match een neef van u is met wie u een overgrootouder deelt of wie een achternicht van u is met wie u een oudouder deelt.

Meerdere filters tegelijk toepassen (klik om te vergroten)

Matches sorteren

Klik op “Sorteren op” om DNA-matches te sorteren en selecteer vervolgens de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst: Gedeeld DNA, Gedeelde segmenten, Grootste segment, Volledige naam of Recentste.

Standaard zijn de matches gesorteerd op gedeeld DNA. De matches met wie u het meeste DNA deelt worden het eerst weergegeven. U kunt gefilterde matches ook nog eens sorteren.


Matches doorzoeken

U kunt ook het zoekveld gebruiken om een DNA-match aan de hand van een naam of voorouderlijke achternaam op te zoeken. Klik op het pictogram Zoeken (vergrootglas) om een zoekopdracht te starten.

Als u op naam zoekt worden DNA-matches met die naam of voorouderlijke achternaam weergegeven.

U kunt zoeken combineren met filteren, dat wil zeggen dat u kunt zoeken in de matches die u eerst hebt gefilterd of dat u de resultaten van een zoekopdracht kunt filteren.

In de geavanceerde zoekopdracht hieronder zijn tegelijkertijd het locatiefilter, het etniciteitsfilter en de zoekbalk gebruikt. De resultaten zijn DNA-matches die zich in de VS bevinden, een Scandinavische etniciteit hebben en “Johnson” in hun naam of als voorouderlijke achternaam hebben.

Zoeken plus filter (klik om te vergroten)

Klik op “Filters wissen” om de actieve filters uit te schakelen. Klik op “Zoekopdracht wissen” om de actieve zoekopdracht te wissen.

Samenvatting

Het is heerlijk om veel DNA-matches te ontvangen, maar soms ziet u door de bomen het bos niet meer. Veel mensen weten niet hoe ze hun matches moeten beoordelen en waar ze moeten beginnen. Met het filtersysteem voor DNA-matches kunt u uw DNA-matches verdelen in hapklare porties en uw aandacht richten op de matches die voor u interessant zijn. Dat kan gaan om matches die nauwer met u verwant zijn, matches die in een land wonen dat van speciaal belang is voor uw stamboom of matches met een bepaalde etniciteit.

URL is copied to your clipboard.