URL is copied to your clipboard.

Vijf tips voor een adoptie-gerelateerde zoektocht

Brianne Kirkpatrick

Vijf tips voor een adoptie-gerelateerde zoektocht

Mijn betrokkenheid bij zoekopdrachten, zowel persoonlijk in mijn uitgebreide familie en als professional in de genetische genealogiewereld, heeft me veel ervaringen, meningen en bronnen doen leren kennen. Hier heb ik enkele adviezen verzameld voor diegenen die een DNA-testen overwegen, of reeds hebben gedaan in het kader van een adoptie-gerelateerde zoekopdracht.

Werp het net breed uit

Dit is het belangrijkste advies van alle mensen die vertrouwd zijn met het gebruik van DNA om biologische familieleden te vinden. Des te meer kansen u uzelf biedt om te matchen met anderen die hun DNA hebben laten testen, des te groter de kans dat u een bruikbare match ontvangt. MyHeritage maakt uitgebreider zoeken mogelijk door DNA-tests aan te bieden en het mogelijk te maken dat u een gegevensbestand met uw DNA-resultaten (onbewerkte gegevens) van een ander bedrijf naar MyHeritage uploadt om matches te genereren. Deze blogpost maakt duidelijk hoe belangrijk het is om in “alle vijvers te vissen”.

Wees voorbereid op het onverwachte

Uw adoptie-gerelateerde zoektocht kan lang of kort duren. De familie waarmee u contact krijgt, kan volledig verrast zijn of u al tientallen jaren zoeken. Hoe snel u een relatie met een match kunt opbouwen, is onvoorspelbaar. Het kan ongemakkelijk voor u zijn, ongeacht of het zo langzaam als een schildpad of zo snel als een haas gaat. Alle ervaringen zijn verschillend, maar er zijn vaak overeenkomsten tussen zoekacties. Uiteraard kunnen uw persoonlijke ervaringen sterk van de norm afwijken.

Verken al uw mogelijkheden om te “matchen”

DNA is slechts één manier om een biologisch familielid op te sporen en contact te leggen. Hoewel het voor velen een uitkomst is, is het niet de enige weg naar hereniging. U hebt vele mogelijkheden om te zoeken. Sommige landen beschikken over registers waarin volwassen geadopteerden en biologische ouders die elkaar willen ontmoeten zich kunnen inschrijven. U kunt contact opnemen met het adoptiebureau of de sociale instelling die de adoptie heeft verzorgd. U kunt onderzoek laten verrichten naar uw rechten om een kopie van uw originele geboorteakten en adoptie-gegevens te ontvangen. U kunt een gecertificeerde vertrouwenspersoon inschakelen om contact op te nemen met een derde partij. En u kunt uiteraard ook gewoon met oudere familieleden en familievrienden praten om te zien of u iets meer over uw adoptie te weten kunt komen.

Inventariseer wie u onderweg kan ondersteunen

Sommige vrienden en familieleden zullen u bij uw zoektocht naar een biologische ouder of een geadopteerd kind ondersteunen, anderen niet. Naast uw familie- en vriendenkring is het internet een alom aanwezige bron van informatie en een manier om in contact te komen met anderen die hetzelfde proces hebben doorgemaakt. De kans is groot dat u iemand vindt die heeft meegemaakt wat u doormaakt. Ondersteuning en meer informatie zijn beschikbaar als u op de juiste plaats kijkt. Websites als dnaadoption.com, podcasts als Adoptees On, groepen als The DNA Detectives (website en Facebook-groep) en boeken als Finding Family zijn nuttig geweest voor verschillende mensen die met adoptie te maken hebben gehad.

Schakel een in adoptie gespecialiseerde adviseur in

Een geadopteerde vrouw vertelde me dat inschakelen van een counselor het beste was wat ze had gedaan om zich voor te bereiden op haar zoektocht naar haar biologische familie. Het aanvangen van de reis kan onverwachte emoties oproepen, waar je niet op bent voorbereid. Dat geldt ook voor het uitproberen van een nieuwe aanpak, zoals voor het eerst een DNA-test laten uitvoeren. In adoptie gespecialiseerde counselors vindt u bijvoorbeeld met de menuoptie “Find a Therapist” op psychologytoday.com. Een goed opgeleide counselor kan u inzicht bieden in uw angsten en spanningen en u voorbereiden op de hobbels die u onderweg zult tegenkomen, ongeacht het eindresultaat.

Mensen die zijn geadopteerd gaan om verschillende redenen op zoek naar hun biologische ouders. Alleen de geadopteerde (of een biologische vader, moeder, broer of zus) weet voor zichzelf of en wanneer het juiste moment is aangebroken om te gaan zoeken. Maak van tevoren voor uzelf uit waarom u zoekt en ga aan de slag met deze en andere tips. Wie weet bent u slechts één DNA-test verwijderd van een geslaagde zoektocht.

URL is copied to your clipboard.